ÇAKÜ Yönetimi Rehber Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) yöneticileri, Çankırı ili sınırları içerisindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan ve öğrencilerin üniversite bölüm seçimlerinde önemli ölçüde yol gösterici rolü bulunan rehber öğretmenler ile tertip edilen kahvaltı programında bir araya geldi. Uluyazı Kampüsü`nde gerçekleştirilen programda, rehber öğretmenler aracılığı ile Çankırı ilinde yaşayan öğrencilerin tercih sürecinde ÇAKÜ’yü daha iyi tanımaları için çizilecek yol haritaları üzerinde duruldu.

ÇAKÜ’nün öğrenci odaklı ve her zaman paydaşları ile işbirliği içerisinde olan bir üniversite olduğunu, gerçekleştirilen bu toplantının da bu işbirliğinin örneklerinden biri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Davetimize icabet eden siz kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada, üniversitemizin gelişmesi ev öğrenci potansiyelinin artırılması adına birlikte neler yapabileceğimizi ve sürece nasıl katkı sağlayabileceğimizi görüşmek için bir aradayız. Sizlerin kıymetli fikir, görüş ve önerilerini bekliyoruz. Biz, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda Çankırı’nın da gelişmesini istiyoruz. Bu vesile ile de öncelikli olarak Çankırı sınırları içerisinde yaşayan genç beyinlerimizi üniversitemize kazandırmak, ardından da bu gençlerimizi yine Çankırı’nın potansiyelinin ortaya çıkartılması adına en iyi şekilde yetiştirip mezun etmek istiyoruz. Bu gaye ile bölümlerimizi yeniden dizayn ediyor, Çankırı’nın bölgesel şartlarına uygun yeni bölümler açmak için çaba sarf ediyoruz. Son zamanlarda Çankırı’ya yatırım taleplerinde bir artış gözlemleniyor. Bu artan yatırım talepleri üzerine, öğrencilerimizi yönlendirebileceğimiz staj ve iş alanlarını araştırıyor, bu amaçla çeşitli firmalar ve kamu kuruluşlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Hem kariyer merkezimiz hem de teknoloji transfer ofisimiz de bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kısaca Çankırı’nın gençlerini Çankırı’ya kazandırmak arzusundayız. Bunun için de ilk olarak kendimizi öğrenci ve velilerimize anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tam da bu noktada asıl görev siz rehber öğretmenlerimize düşmektedir. Öğrencilerimizi en iyi tanıyan sizlersiniz. Onlara üniversitemizi tercih etmelerinin avantajlarını, onların da bizden olası taleplerini bilebilmemiz açısından bir köprü görevi görmektesiniz. Sizlerden gelecek önerileri de bu bağlamda oldukça önemsiyoruz.”

“Üniversitemiz bünyesinde, Türkiye genelinde etkisi olan bazı önemli fakültelerimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi Diş Hekimliği Fakültemiz’dir. Yeni binasına taşıdığımız bu fakültemizin kliniklerini de büyük ölçüde tamamladık. Güz dönemi gibi halkımıza hizmet vermeye başlamasını planlıyoruz. Diş üzerine yakın zamanda bir doktora programı açmak için de çalışmalarımızı başlattık. Doktora programının başlaması, sürdürülebilir bir akademik çalışmanın yapılmasına da imkan verecek. Hukuk Fakültemiz de öğrencilerin tercihlerinde ilgi gören bir diğer fakültemiz ve nüfus yoğunluğuna göre de ülkemizde en fazla öğrencisi bulunan hukuk fakültesi konumunda bulunuyor. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise aktif 11 tane bölümü olmakla birlikte Türkiye’deki sayılı sağlık bilimleri fakültesi arasında yer alıyor. Fakültelerimizin her biri, kendini her geçen gün geliştirmek için uğraş içerisinde ve gelişen iş imkânlarına göre öğrenci tercihlerindeki değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Uluslararası ve ulusal düzeyde çok iyi üniversitelerde lisansüstü eğitim almış hocalardan oluşan kadromuz sayesinde bu değişime olabildiğince hızlı yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Sizlerden gelen öneriler ile öğrencilerimizin isteklerini ve kaygılarını anlamaya çalışıyorken bir diğer yandan da iş alanlarındaki talepleri dengeleyebilecek bölümleri oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda akademik personelimizin yetkinlik alanlarına göre alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bazı meslek yüksekokullarımızı yeniden yapılandırdık. Örneğin, üniversitemizde ziraat alanında yetkinliğe sahip yirmiye yakın akademisyenimizi değerlendirmek adına Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu açtık. Bu meslek yüksekokulumuzu, bir anlamda da ziraat fakültesinin pek çok faaliyetini gerçekleştirebilecek bir birim olarak düşünebilirsiniz. Özellikle, Çankırı gibi tarım potansiyeli yüksek olan bir ilde açmış olduğumuz bu okulun çok yerinde bir karar olduğu yönünde geri dönüşler de alıyoruz. Meslek yüksekokulumuza bu yıl itibariyle de inşallah öğrenci almaya başlayacağız. Çiftçilik ile uğraşan Çankırılı ailelerin çocuklarını bu meslek yüksekokulumuzda görmek isteriz. Çünkü onların buradan mezun olduktan sonra, bilinçli tarım faaliyetleri yaparak hem ailelerine hem de Çankırı’ya faydalı olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu edecektir. Üniversiteler bulundukları şehirlerin lokomotifi olmalıdır ve her ilimize üniversitelerimiz de bu hedef doğrultusunda açılmıştır. Biz bu bilinç ile açmış olduğumuz Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu’nun Çankırı tarımının lokomotifi olacağına inanıyoruz. Yeni açmış olduğumuz meslek yüksekokullarımızın yanı sıra şehir merkezimizde çok aktif bir meslek yüksekokulumuz da var. Kökeni kurumsal bir yapıya dayanan bu meslek yüksekokulumuz ülkemizin en eski meslek yüksekokullarından biri olup üniversitemizin de bel kemiğini oluşturan pek çok hocamız burada görev yapmaktadır. Üniversitemiz, fen ve mühendislik alanında ise gelişmiş laboratuvarlarına sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. ÇAKÜ’yü seçen öğrencilerimiz, bu laboratuvarları kullanabilme imkânından yakalayacaklarını da bilmelidirler.”

“Üniversite yönetimi olarak bizim öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahibiz. Bir özel eğitim kurumunda öğrencilerle nasıl ilgileniliyorsa, biz de aynı özveriyi burada yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü öğrencilerimizi, geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu maksatla da ulaşılabilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizi yakinen takip ediyor, onların düşünce ve önerilerini dikkate alıyoruz. Bu öğrenci odaklı yönetim anlayışımızı da tüm akademik birimlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ÇAKÜ, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, öne çıkarabilecekleri ve potansiyellerini keşfedebilecekleri ‘özel’ bir üniversitedir. Bunu desteklemek adına, sadece ders anlatan bir hoca profilinden ziyade, kendilerini geliştirebilmeleri adına bir anlamda öğrencilerimize yaşam koçluğu yapan bir hoca profilini oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu noktada da, öğrencilerimizin akademik yetkinliklerinin artması ve proje kültürlerinin oluşturulması için önemli adımlarımız oldu ve meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladık. Özellikle, TÜBİTAK’ın bilimsel öğrenci projelerini bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Proje destek ofisimiz de bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hocalarımız sadece üniversitemizin öğrencilerine yol göstermekle de yetinmiyor, Çankırı Fen Lisesi başta olmak üzere, Çankırı’daki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ve ayrıca öğretmenlere de proje danışmanlıkları yapıyorlar. Çankırı’mızın bu nitelikli ve genç yaşlarına rağmen projeler yapan öğrencilerini, üniversitemizde görmek ve sonrasında da Çankırı’mıza kazandırmayı istiyoruz. Bu öğrencilerimizin bizi neden tercih etmesi gerektiğini ise sizlerin en güzel şekilde anlatacağından ise hiç şüphemiz yok. Çankırı gerçekten güzel, şirin, kültürel potansiyeli yüksek, tarihin temelleri ve dinamikleri üzerine inşa edilmiş bir şehir. Çankırılı ve Çankırı’nın kültürel dokusunu teneffüs etmiş bilinçli gençlerimizi, Çankırı’daki bir üniversiteden mezun edip tekrar Çankırı’ya hizmet etmeye davet ediyoruz.”

“Öğrenci toplulukları bakımından da oldukça faal bir üniversitemiz var ve bu topluluklarımız yılda en az 100’ün üzerinde faaliyet gerçekleştirmektedir. Ayrıca, hocalarımız ve öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde oldukça gayretli olduklarının da altını çizmem gerekiyor. Kısaca üniversitemiz; öğrencilerine önem veren, öğrencilerine yurt içinde ve dışında staj imkânları sunan, Erasmus haraketlilikleri bakımında zengin, spor salonları ve sosyal alanlar bakımından yeterli olan bir üniversite olup sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere kadar her alanda varlık gösteren bir üniversitedir. Kendimizi ve imkanlarımızı aktarabilmek adına sizlerle bundan sonrası için de ara ara istişarelerde bulunacağız ve görüşlerinizi alacağız. Ayrıca, diğer paydaşlarımızdan bizlere gelen tüm talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için ne yapabileceğimizi belirlemek adına onlarla da istişarelerde bulunuyoruz. Örneğin Çankırı’daki organize sanayi bölgelerinde öğrencilerimiz için staj ve burs imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Özetle biz, öğrencilerimizi sadece mezun etmiyor, aynı zamanda onların başta Çankırı’nın kalkınma hedefleri doğrultusunda, nitelikli bireyler olarak ülkemizin iş gücüne kazandırmaya gayret ediyoruz. İşte tam da bu nedenle, Çankırı’da yaşayan öğrencilerimizin üniversitemizi neden tercih etmesi gerektiğinin yanıtı ortaya çıkmaktadır. ”

Çankırı’nın sanayi potansiyeli başta olmak üzere; ÇAKÜ’nün akademik kadro potansiyeli, Uluyazı Kampüsü’nde bulunan merkezi laboratuvarın detaylı teknik bilgileri, üniversite bünyesinde yürütülen projeler ve bu projelerin desteklenmesi için kurulan ÇAKÜ Proje Destek Ofisi’nin faaliyetleri gibi konulara değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem:

“Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Geçen yıl verdiğiniz desteğin kazanımlarını tercihlerde görmüştük. Öncelikli olarak belirtmek isterim ki üniversitemizin kadrosu çok güçlü, bu güçlü kadroya karşılık olarak ise kontenjanlarımızın doldurulması gerekiyor. Sadece bu sebepler değil, bunlar gibi tercih edilebilirliğimize dair birçok sebebimiz bulunuyor. Örneğin ben, üniversite sanayi işbirliği ile ilgili faaliyetleri de yürütmekteyim. Bütün toplantılarda üniversitemizi temsil ediyorum. Organize sanayi bölgeleri bizim şehrimizin güçlü olduğu yönlerden bir tanesi olduğunu vurgulamak isterim. Ankara ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki sıkışmış olan alanlara karşılık en cazip il olarak Çankırı gösteriliyor. Hem arazi yapısı hem de Ankara’ya ve havaalanına yakınlığı burayı çok ciddi anlamda bir cazibe merkezi haline getiriyor. Fakat Çankırı’daki pek çok fabrika ise ara eleman bulamıyor ve bizleri gördüklerinde, teknik eleman ve mühendis ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bizden destek talep ediyorlar. Üniversite olarak bizim de sanayideki bu iş gücü ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Hangi kapıyı çalarsanız çalın mühendis arıyorlar ama baktığınız zaman mühendislik bölümleri maalesef dolmuyor. Üniversitemiz ve bu sanayi kuruluşları arasında istihdam garantili protokoller imzaladık ve 3’üncü sınıf öğrencileriyle bu sanayi kuruluşlarını eşleştirdik. Öğrencilerimiz burs alarak yarı zamanlı bir şekilde yaz aylarında buralarda çalışma imkânı buluyor. Öğrenciler arasından seçtiklerini ise mezuniyet sonrası tam zamanlı olarak işe alıyorlar. Bu sanayi kuruluşları, barınma imkânlarından ötürü ise tercihlerini daha çok Çankırı’da yaşayan öğrencilerden yana kullanmaya özen gösteriyorlar. Üniversiteler, eğitim- öğretim ve araştırma misyonun haricinde, toplumsal kalkınma ve ekonomik kalkınmada da bulunduğu bölgeye destek olmak zorundadır. Biz de bu gaye ile Teknokentimiz ve Teknoloji Transfer Ofisimizle Çankırı’ya çok ciddi destekler veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş yaptığı konuşmasında, ÇAKÜ’de de bulunan ve ülkemizde sayısı az olmasına rağmen mezun olunduğunda iş imkânları açısından iyi bir potansiyele sahip olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hakkında önemli ve detaylı bilgiler verdi. ÇAKÜ; Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu hakkında da birtakım bilgiler veren Odabaş, ÇAKÜ’nün hem akademik hem de öğrenci potansiyeli açısından hızla gelişen bir üniversite olduğunu ifade etti. Özellikle, öğretim elemanı sayısının öğrenci sayısına olan oranının diğer pek çok üniversiteye bakılarak ÇAKÜ’de oldukça fazla olduğunu ve bunun da aslında bir avantaj olduğunun öğrencilere anlatılması gerektiğini belirten Odabaş, hocası çok öğrenci az olan bir üniversitenin bir anlamda özel bir okul gibi olduğunu söyledi. Konuşmasında, Çankırı ve diğer şehirlerin ekonomik ve sosyal yapısını da değerlendiren ve kıyaslayan Odabaş, Çankırı’nın birçok şehre göre güvenlik sorunu olmayan, ayrıca ekonomik açıdan da öğrencileri daha az zorlayacak bir şehir olduğunu vurguladı. Çankırı’da yaşayan öğrenciler ve velilerinin ise bu kriterleri dikkate alarak tercihlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini belirten Odabaş konuşmasında, aynı zamanda Çankırı’nın son yıllarda pek çok alanda büyük bir gelişim gösterdiğini de dile getirdi. ÇAKÜ’nün Erasmus hareketliliği potansiyelinden de konuşmasında bahseden Hüseyin Odabaş, büyük üniversitelerde öğrencilere Erasmus şansının çok daha zor geldiğini ve öğrencilerin yurtdışı deneyiminden bir anlamda mahrum kalabildiğini, bu nedenle de ÇAKÜ’nün Erasmus açısından da avantajlı bir üniversite olduğunu belirtti. Konuşmasında, ÇAKÜ’nün kütüphane imkânlarına da değinen Rektör Yardımcısı Odabaş, ÇAKÜ’nün merkezi kütüphanesinin, hem basılı eserler hem de elektronik belge kaynakları açısından nitelik ve nicelik değerlendirmesine bakıldığında, ülkemizdeki kütüphanelerin ortalamasının üzerinde bir kütüphane olduğunu ifade etti.”

Ön lisans programlarının önemine değinen ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran; ara elaman olarak ifade edilen meslek yüksekokulu mezunlarımızın alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini alarak mezun olmalarını önemsediklerini ifade etti. Özellikle son dönemde yapılan düzenleme ile birlikte Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim verecek birimlerin; ilimizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarma, sanayi imkânlarını eğitim imkânları ile birleştirme ve ülkemizin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılama noktasında nitelikli mezunlar vereceğine inandıklarını söyledi.

ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Salih Sarıcaoğlu ise özellikle uygulama alanlarının sınırlı olduğu bölümler için öğrencilere üniversite bünyesinde imkan oluşturma gayreti içerisinde olduklarını, ÇAKÜ bünyesinde var olan ve kurulması planlanan araştırma ve uygulama merkezleri ile bu imkanların artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. İletişim Koordinatörü Sarıcaoğlu; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesi bulunan bölümlerin üniversitemizin tanıtım faaliyetlerine katkısı, festivallerdeki başarısı ve gerçekleştirdikleri sergileriyle ülkemizde dikkat çeken fakülteler arasında olduğuna da vurgu yaptı.

Şehirlerdeki barınma olanakları ve ekonomik açıdan öğrencilerin kendi illerinde öğrenim görmelerinin bazı avantajlarından bahseden ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, her ile üniversite açılması fikrinin biraz da bu yönde başladığını düşündüğünü dile getirdi. Öğrencilerin ilk yıl genellikle başka şehre gitme isteğinin olduğunu ifade eden Yılmaz, kendi şehirlerinde kalan öğrencilerin bir kısmından, ikinci senelerinde iyi ki kendi şehrimde kaldım dediklerini duyduklarını belirtti. Sadık Yılmaz konuşmasında ayrıca, enstitüler de dâhil olmak üzere ÇAKÜ’de öğrenim gören Çankırılı oranın yüzde 14 -15 civarlarında kaldığını da söyledi.

Toplantı, rehber öğretmenlerin ÇAKÜ yöneticilerine yönelttiği soru, talep ve önerilerin ardından sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe