Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Planlanan eğitim - öğretim sürecinde eğitim birimlerimizle eşgüdüm sağlayarak öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanları ve kurumlara bilgi ve belge sunmak.


Vizyonumuz

Güncel bilgi ve teknolojilerden yararlanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli, hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, örnek ve farklı bir birim olmak.