2023-2024 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kurumlararası (ÖNLİSANS)Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Kontenjan

Başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki belgeler yüklenerek yapılacaktır. 

Sadece 1. sınıf öğrencileri başvuru yapabileceklerdir.

Yurt içi yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan öğrenci başvuru için tıklayınız.  Başvuru yardım.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına (Kıbrıs dâhil) kayıtlı olan öğrenciler başvuru için tıklayınız. Başvuru yardım.

1 - Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript),

2 - Öğrenci Belgesi,

3 - Ders İçerikleri (ders içerikleri üniversitenizin bilgi sisteminden kontrol edilecektir),

4 - Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge,

5 – YKS/YGS/LYS/DGS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil),

6 - İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Başvuru                                               : 05 - 06 Şubat 2024

Sonuçların Açıklanması                 : 09 Şubat 2024 (ilgili akademik birim WEB sayfası)

Kayıt                                                     : 12 Şubat 2024

Yedek Listeden Kayıt                      : 16 Şubat 2024

 

Adres: Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası

Telefon: 0 (376) 218 95 66

Fax: 0 (376) 218 95 67

 

*Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

*Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının dörtlük sistemde 4 üzerinden en az 2.29, yüzlük sistemde 100 üzerinden en az 60 olması şarttır. (başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.)(Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)

*Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.)

*Değerlendirme Adayın, Yükseköğretime kaydolduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının %40`ı bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının %60’ı alınarak yerleştirmeye esas puan belirlenerek ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe