2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Sonucu için tıklayınız.

İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergemizin 7. Maddesi gereğince ilan edilmiştir. (Madde 7– (Değişik: Senato-30/04/2014-04/3) (1) İlk yüzde ona giren öğrenci listesi Web sayfasında ilan edilir ve listeye üç gün itiraz süresi verilir bu süre bitiminde liste kesinleşir.)

İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergemizin 4 maddesinin (e) bendi gereğince (Değerlendirmeye Esas Öğrenci Sayısı: Bölüm öğrenci sayısından hazırlık sınıfı, özel öğrenci ve değişim programları kapsamında gelen, azami öğrenim süresini dolduran, ilgili dönem de 30 krediden az ders alan, yatay veya dikey geçişle gelen en az bir dönem öğrenim görmeyen öğrenciler, hariç tutularak tespit edilen öğrenci sayısını,) ilgili döneme muaf olunan dersler YABNO hesabına dahil edilmeden hesaplanmıştır.  Örnek Hesaplama İçin Tıklayınız.

 

Yayınlanma Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi