Mission and Vision

Mission 

Planlanan eğitim - öğretim sürecinde eğitim birimlerimizle eşgüdüm sağlayarak öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanları ve kurumlara bilgi ve belge sunmak.

Vision

Güncel bilgi ve teknolojilerden yararlanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli, hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, örnek ve farklı bir birim olmak.