S.S.S

KISALTMALAR

EÖY

Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

DBY

Mezunların Başarı Sıralamaları ve Verilecek Başarı Belgesine ilişkin Yönergesi

İYOY

İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

YDEÖY

Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği

ÖÖY

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrenci Yönergesi

 

SORU – Üniversitenize kayıt nasıl yapılır?

Üniversitemize öğrenciler ÖSYM tarafından yerleştirilir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden veya şahsen gelerek yaptırabilirler. Ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde duyurulur. (EÖY/5. Madde)

 

SORU - E-Devlet şifresini nereden alabilirim?

E-Devlet şifresi, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi belgeler ibraz edilerek yurt içindeki PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerine şahsen başvurarak alınır.

 

SORU- E-Devlet üzerinden üniversite kaydını yapamayanların ne yapması gerekir?

E-Devlet üzerinden kayıt yapamayan adayların, YKS sonuç belgelerinde belirtilen tarihler arasında ÖSYM Kılavuzunda ve http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde ilan edilen duyurumuzun içerisinde yer alan belgeler ile şahsen gelip Üniversitemize kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

SORU – Üniversite kaydımı başka birisi yaptırabilir mi?

Mazeretleri nedeniyle şahsen gelemeyecek adaylar, noter onaylı vekalet verdiği kişi veya vasisi aracılığı ile gerekli belgelerin getirilmesi şartıyla Üniversitemize kayıt yaptırabilirler.

 

SORU – E-Devlet üzerinden üniversite kaydını yapanların tekrar gelip evrak teslim etmesi gerekir mi?

E-Devlet üzerinden kayıt yaptıranların yeniden Üniversitemize gelmesine ve evrak teslim etmesine gerek yoktur.

 

SORU – Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?

http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde ilan edilecek olan duyurumuzun içerisinde yer alan linkten öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.

 

SORU – Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci Bilgi Sistemine (UBİS) nasıl giriş yapabilir?

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler, https://ubis.karatekin.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı yerine okul numaralarını şifre yerine de T.C. kimlik numaralarını yazarak Öğrenci Bilgi Sistemine (UBİS) giriş yapabilirler.

 

SORU - Kayıt yenileme(Ders Kaydı) ne zaman ve nasıl yapılır?

Akademik takvimimizde belirtilen yarıyıl başlangıcındaki kayıt yenileme tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (UBİS) üzerinden yapılır.  Ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde duyurulur. (EÖY/6. Madde)

 

SORU – Katkı payı/öğrenim ücretleri ne zaman ve nereye yatırılır?

Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında Halk Bankası Şubelerine T.C. Kimlik numarası/okul numarasıyla veya Öğrenci Bilgi Sisteminden (UBİS) kredi kartı ile ödenebilir. Ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde duyurulur.

 

SORU – Kimler katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorundadır?

İkinci öğretim bölümünde/programında eğitim alan öğrenciler, yasal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, Lisans tamamlama ile kayıt yaptıran öğrenciler ile yabancı uyruklu statüsündeki öğrenciler katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorundadırlar.

 

SORU – Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi için nereye başvuru yapmalıyım?

Katkı payı/öğrenim ücreti iadeleri için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Harç Birimine başvuru yapılmalıdır.

 

SORU – Ders kaydı işlemimi nasıl yapabilirim?

Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme dönemlerinde ders kayıtlarını, Öğrenci Bilgi Sistemi (UBİS) üzerinden kendileri yapar. Danışman onayından sonra ders kaydı tamamlanmış olur. Ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde duyurulur. (EÖY/6. Madde)

 

SORU – Bir yarıyılda ne kadar ders alabilirim?

Öğrenci bir yarıyılda programının çakışmaması şartı ve danışman onayı ile 36 AKTS kredi yüküne kadar, devam zorunluluğu olmamak şartıyla ders tekrarı durumunda 42 AKTS`ye kadar ders alabilir. (EÖY/11. Madde)

 

SORU – Seçmeli dersten başarısız oldum ne yapmalıyım?

Seçmeli dersten başarısız olan öğrenci bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu durumda en son alınan not geçerli olup akademik ortalamaya eklenir. (EÖY/13. Madde)

 

SORU – Alıp geçtiğim dersi not yükseltmek için tekrar alabilir miyim?

Öğrenciler, daha önce geçer not aldıkları dersleri, dersin verildiği yarıyılda/yılda tekrar alarak notlarını yükseltebilir. Bu durumda en son alınan not geçerli olup akademik ortalamaya eklenir. (EÖY/13. Madde)

SORU – Bir yarıyılda derslerin ne kadarına devam etmek zorundayım?

Öğrenci, teorik derslerin %70`ine, uygulamalı derslerin ise %80`ine devam etmek zorundadır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. (EÖY/19. Madde)

 

SORU – Ders kaydı esnasında öncelikle alttan kaldığım dersimi almam gerekiyor?

Öğrenci, önceki yarıyıllarda/yıllarda alınması gereken dersleri, alamamış veya alıp başarısız olmuş ise o derslerin verildiği ilk yarıyılda/yılda öncelikle en alt yarıyıldan/yıldan başlamak üzere almak zorundadır. Seçmeli derslerin ve değişim programı kapsamında alınan derslerin öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili kurul yetkilidir. (EÖY/11. Madde)

 

SORU – Üst yarıyıldan ders alabilir miyim?

Bir yarıyılda alınması gereken kredi aşılmadan ve danışman onayı ile üst yarıyıldan ders alınabilir.

 

SORU – Danışanımın adını nereden öğrenebilirim?

Öğrenci Bilgi Sisteminin (UBİS) üst kısmındaki öğrenci bilgileri kısmında danışmanların ismi belirtilmektedir.

 

SORU – Ders kaydı esnasında sıkıntı yaşayanlar ne yapmalıdır?

Ders kaydında sıkıntı çıkması veya yapılamaması durumlarında danışman veya bölüm başkanı ile irtibata geçilmelidir.

 

SORU – Mazeretleri kayıtları ne zaman yapılır?

Ders kayıt dönemi içerisinde mazereti nedeniyle ders kaydını yaptıramayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek en geç akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar ilgili akademik birimlerine başvurabilirler. (EÖY/6. Madde)

 

SORU – Kayıt yenilemeyen öğrenci öğrencilik haklarından yararlanabilir mi?

İlgili dönemde ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46-g maddesi gereğince öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

SORU – Üniversitenize yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci kimlik kartımı nasıl alabilirim?

Halk bankası ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereğince, Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin öğrenci kimlik kartları Halk bankası tarafından basılmaktadır. Banka ile yapılan görüşmeler neticesinde kartların dağıtım takvimi düzenlenmekte ve takvimde belirtilen tarihlerde ve yerlerde dağıtım yapılmaktadır.

 

SORU – Öğrenci kimlik kartımı kaybettiğimde veya yenilemek istediğimde ne yapmalıyım?

Halk bankasının müşteri hizmetlerinden yeni öğrenci kartı talebinde bulunabilirsiniz.

 

SORU – Kimlik bilgisi değişikliğinde nereye başvuru yapmam gerekir?

Kimlik bilgisi değişikliği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

SORU – Kayıt dondurmak için ne yapılmalıdır?

Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili akademik birime başvurdukları gerekmektedir. (EÖY/21. Madde)

 

SORU – Ne zamana kadar kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirim?

İlgili yarıyılın/yılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (EÖY/21. Madde)

 

SORU – Kaç dönem kayıt dondurabilirim?

Kayıt dondurma bir yarıyıldan az dört yarıyıldan/iki yıldan çok olamaz. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma işlemleri bu sürelerin dışındadır. (EÖY/21. Madde)

 

SORU – Kayıt dondurma gerekçem ortadan kalktı ne yapmalıyım?

Kayıt dondurma işlemini iptal ettirmek için dilekçe ile ilgili akademik birime müracaat edilmelidir.

 

SORU – Yatay geçiş şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresindeki mevzuat başlığı altında yer alan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ten yatay geçiş şartlarına bakılabilir. Üniversitemize yatay geçiş için başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde duyurulur.

 

SORU – Kaçıncı sınıfta kurumlararası yatay geçiş yapabilirim?

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına başarı puanıyla yatay geçiş yapılamaz. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek madde-1 uyarınca; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.

 

SORU –Hangi bölümlere/programlara kurumlararası yatay geçiş yapabilirim?

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, Yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.

 

SORU – Hangi bölümlere/programlara Merkezi Yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilirim?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile taban puan şartının sağlanması koşuluyla önlisans ve lisans programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

 

SORU – Kayıt dondurmak yatay geçiş yapmama engel midir?

Kayıt dondurmak yatay geçiş yapmaya engel değildir.

 

SORU – Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapabilir miyim?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş yapılamaz.

 

SORU – Merkezi Yerleştirme Puanı ile kaç üniversiteye yatay geçiş yapabilirim?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile sadece bir defa yatay geçiş yapılabilir. Ancak aynı madde kapsamında daha sonraki dönemlerde YKS sonucuna göre yerleşilen yükseköğretim kurumuna geri dönülebilir.

 

SORU – DGS ile Üniversitenize kayıt yaptıran biri Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapabilir mi?

Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapılmak istenilen yükseköğretim kurumundaki programa, DGS ile Üniversitemize kayıt yaptırdığınız yılda DGS ile öğrenci alımı olması ve taban puan şartının sağlanması gerekmektedir.

 

SORU – Ders planları ve ders içerikleri hakkında neresi ile görüşebilirim?

Ders planları ve ders içerikleri için ilgili bölüm ile görüşülebilir, bbs.karatekin.edu.tr web sayfamızdan da temin edilebilir.

SORU – Yatay geçiş ile ilgili belgelerimi nereden temin edebilirim?

Öğrenci belgesi, yatay geçişe engel olmadığına dair belge (öğrenci belgesinde belirtilmektedir), daha önce ek madde-1 ile yatay geçiş yapılmadığına dair belge (öğrenci belgesinde giriş türü olarak belirtilmektedir), transkript, disiplin cezası alınıp alınmadığına dair belge (transkriptte belirtilmektedir) Öğrenci Bilgi Sistemindeki (UBİS) belge işlemleri başlığı altında yer alan belge talep formundan talep edilebilir. Ders planları ve ders içerikleri de ilgili bölümden istenebilir veya bbs.karatekin.edu.tr web sayfamızdan da temin edilebilir.

SORU – Yatay geçiş başvurusunu online (internet üzerinden) yapabilir miyim?

Üniversitemize yatay geçiş başvuruları http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizde ilan edilen duyurumuzun içerisinde yer alan başvuru linkinden online (internet üzerinden) yapılmaktadır. Online başvurudan sonra Üniversitemize tekrar evrak teslimi yapılmasına gerek yoktur.

 

SORU – Yatay geçiş kaydından sonra azami öğrenim sürem ne zaman başlar?

Eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süreleri, yatay geçiş ile kayıt yapıldığı tarihten itibaren başlar.  Aynı veya eşdeğer programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim süresi ise YKS sonucu ile kayıt yapılan yükseköğretim kurumuna kayıt yapıldığı tarihten başlar.

 

SORU – Muafiyet işlemleri için ne zamana kadar ve nereye başvuru yapmam gerekir?

Öğrenci, ders kaydının son gününün sonuna kadar daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilen kuruluşlardan aldığı ve başarılı olduğu dersler için muafiyet isteğini dilekçe ile ilgili akademik birime iletir. (EÖY/12. Madde)

 

SORU – Kaç dersten muaf olurum?

Muaf olunan dersler, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

SORU – Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmektedir?

Sınav sonuçları Üniversitemiz Başarı Değerlendirme Yönergemizi kapsamında dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından değerlendirilmektedir. (EÖY/14-6. Madde)

 

SORU – Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili akademik birime itirazda bulunabilir. (EÖY/15. Madde)

SORU – Derslere devam etmeden sınavlara girebilir miyim?

Devam şartını yerine getiren, ancak başarısız olunan derse tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. Uygulaması olan derslerde ise dersin tekrarında devam zorunluluğuna sorumlu öğretim elemanının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu karar verilir. (EÖY/13. Madde)

SORU – Mazeret sınavlarına girmek için ne yapmalıyım?

Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrencinin, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde mazeretini gösterir belge ile ilgili akademik birime yazılı olarak müracaat etmesi gerekir. Müracaatlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. (EÖY/14. Madde)

SORU – Mazeret sınavları ne zaman yapılır?

Mazeret sınavı aynı yarıyıl/yıl içinde yarıyıl/yılsonu sınavından önce, akademik birimlerce tespit ve ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. (EÖY/14. Madde)

SORU – Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladıkları hâlde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. (EÖY/14. Madde)

SORU – Tek ders sınavına kimler girebilir ve tarihleri nedir?

Son dönem öğrencisi olup başarısız dersi olan ve/veya Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl/yıl dönem başında en fazla tek ders için tanınan sınavdır. (EÖY/14. Madde)

 

SORU – Tek ders sınavı için nereye başvuru yapmam gerekir?

Tek ders sınavlarına girecek öğrencilerin başvuru yapmasına gerek yoktur. Liste, Öğrenci Bilgi Sistemi (UBİS) üzerinden bölüm başkanlıklarına iletilmektedir.

 

SORU – Ek sınava kimler girebilir ve tarihleri nedir?

Azami süre sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilerden almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği ders sayısı altı ve daha fazla olanlar hariç diğer öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirdiği halde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Akademik takvimimizde belirtilen tarihler arasında yapılır. (EÖY/14. Madde)

 

SORU – Yarıyıl akademik başarı notu nasıl hesaplanır?

            Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. (EÖY/17-2. Madde)

 

SORU – Genel akademik başarı notu nasıl hesaplanır?

Genel akademik başarı not ortalaması ise, öğrencinin öğrenim süresince programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. (EÖY/17-2. Madde)

 

SORU – Disiplin cezası ile ilgili işlemeler nasıl yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. (EÖY/30. Madde)

 

SORU – Sınavlarda kopya çeken öğrencilere hangi disiplin cezası verilir?

Sınavlarda kopya çeken ya da kopya çekme girişiminde bulunan veya sınava hile karıştıran, sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılır ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. . (EÖY/14. Madde)

SORU – Disiplin cezalarına itiraz edilebilir mi?

Yönetmelikte yer alan cezalara karşı yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

 

SORU – %10’luk başarı dilimi nedir?

Bölüm öğrenci sayısından yarıyıl akademik başarı not ortalamalarına göre ilk yüzde ona giren öğrencidir. (İYOY/4. Madde)

SORU – %10’luk başarı dilimine girmek öğrenciye ne gibi yararlar sağlamaktadır?

Birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder. İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. (İYOY/6. Madde)

 

SORU – %10’luk başarı dilimleri ne zaman hesaplanmaktadır?

%10’luk başarı dilimleri bölümler bazında güz ve bahar dönem sonunda akademik takvimde belirtilen bütünleme sınav not girişleri tamamlandıktan sonra yapılır. (İYOY/5. Madde)

 

SORU – %10’luk başarı dilimlerine itiraz edilebilir mi?

%10’luk başarı dilimleri listesi Öğrenci Bilgi Sisteminde (UBİS) ilan edilir ve listeye üç gün itiraz süresi verilir bu süre bitiminde liste kesinleşir.

 

SORU – Yaz okulu nedir?

Güz ve bahar yarıyılları dışında yapılan yaz döneminde verilen eğitim öğretim programıdır. (YDEÖY/2. Madde)

 

SORU – Yaz okulu ne amaçla verilmektedir?

Yaz okulunun amaçları, üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlamak ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak, öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini artırmak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere Üniversitedeki dersleri izleme imkânı vermektir. (YDEÖY/5. Madde)

 

SORU – Yaz okulu her yıl açılır mı?

Yaz dönemi eğitim-öğretimi; Üniversite Senatosunun kararı ile açılır. (YDEÖY/6. Madde)

 

SORU – Farklı bir üniversitede yaz okulunda ders alabilir miyim?

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik biriminde ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin diğer akademik birimlerinden, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. (YDEÖY/14. Madde)

 

SORU – Farklı bir üniversitede yaz okulunda aldığım dersler nasıl değerlendirilir?

 Yaz döneminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrencilerin aldıkları derse ilişkin başarı notları, ilgili akademik birim onayından sonra kayıtlara geçirilir. (YDEÖY/14. Madde)

 

SORU – Yaz okulu ücreti ne kadardır?

Yaz dönemi öğretim ücreti, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. (YDEÖY/12. Madde)

 

SORU – Yaz okulunda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz dönemi sonu sınavına giremez. (YDEÖY/13.Madde)

 

SORU – Yaz okulunda kaç ders alabilirim?

Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere en fazla üç ders alabilir. (YDEÖY/9.Madde)

 

SORU – İlişik kesilme nedenleri nelerdir?

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlar, azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (g) bendi gereğince ek sınav hakkı elde edemeyenler, azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan ve 14 üncü maddenin beşinci fıkrasının (g) bendi gereğince ek sınavlara girerek ek süre hakkı kazanan ancak bu ek süre sonunda mezun olamayanlar, öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan ve Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eş değer bir programa kayıt yaptıramayanlar, hazırlık sınıfını program süresi içinde başarıyla tamamlayamayarak, yazılı olarak kaydının silinmesini isteyenler ile yazılı olarak kaydının silinmesinin istenmesi hâlinde Üniversite ile ilişik kesilir. (EÖY/22. Madde)

SORU – İlişik kesmek için ne yapmam gerekir?

İlişik kesmek için öğrencinin, ya şahsen dilekçe ile müracaat etmesi ya noter onaylı vekâlet verdiği herhangi birisinin vekâletin aslı ve varsa öğrenci kimlik kartı ile gelip dilekçe vermesi ya da yine noterlikten aldığı kayıt sildirme beyannamesinin aslı ile varsa öğrenci kimlik kartını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

 

SORU – Mezun olabilmem için hangi şartları sağlamam gerekmektedir?

Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), dört yıllık lisans düzeyinde iki yüz kırk (240), beş yıllık lisans düzeyinde üç yüz (300) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması, genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

 

SORU – Lisans öğrenimi alan öğrenciler nasıl önlisans diploması alabilirler?

Sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte ve yüksekokulun eğitim-öğretim programının ilk dört yarıyılındaki bütün derslerinden başarılı olan, gerekli akademik ortalamayı sağlayan; fakat öğrenimine devam etmeyerek üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilere istekleri halinde meslek tanımı yapılmayan iki yıllık yükseköğretim gördüğünü belirten “Diploma” verilir. (DBY/5. Madde)

SORU – Onur veya yüksek onur öğrencisi nasıl olunur?

Uyarma veya kınama cezası hariç disiplin cezası almamış ve genel akademik başarı not ortalaması 3.00-3.50 olanlar onur, 3.51 ve üstünde olanlar ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur. Dereceye giren mezunlara Rektör tarafından imzalı onur/ yüksek onur belgesi verilir. (DBY/10. Madde)

 

SORU – Mezun olabilmek için ortalamamın kaç olması gerekir?

Mezuniyete hak kazanabilmek şartlarından biri de Genel Akademik Başarı Ortalamasının (GABNO) 2,00 olmasıdır. (EÖY/26. Madde)

 

SORU – Diplomamın hazır olup olmadığı nereden öğrenebilirim?

UBİS den ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma ofisinden öğrenebilirsiniz.

 

SORU – Diplomamı kaybettim ikinci nüsha diplomamı nasıl çıkarttırabilirim?

Diploma, diploma eki, sertifikasını kaybeden veya yenilemek isteyenlere ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defaya mahsus olarak ikinci bir nüshası verilebilir. (DBY/9. Madde)

 

SORU – Mezun olduktan sonra diploma, transkript, lise diploması ve diğer belgelerimi nereden teslim alabilirm?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alınır.

 

SORU – Mezun olduktan sonra diplomamı nasıl teslim alabilirim?

Diploma, diploma eki ve sertifikalar hak sahibinin kendisine veya noter onaylı vekâletnameyi ibraz eden vekiline diploma defteri imzalatılarak teslim edilir. (DBY/8. Madde)

 

SORU – Çift anadal şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?

http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresindeki mevzuat başlığı altında yer alan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ten çift anadal şartlarına bakılabilir. Başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresinde duyurulur.

 

SORU – Stajlar hakkındaki bilgiler nereden alınır?

Akademik birimlerdeki bölüm staj koordinatörlüklerinden bilgi alınabilir.

 

SORU – Azami öğrenim süresi kaç yıldır?

Hazırlık sınıfı hariç, azami öğrenim süresi; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programları için yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programları için sekiz yıldır. (EÖY/7. Madde)

 

SORU – Üniversite ile ilgili yönetmeliklere nereden erişebilirim?

Yönetmeliklere http://oidb.karatekin.edu.tr WEB adresimizdeki mevzuat başlığı altından erişilebilmektedir.

 

SORU – Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak için nereye başvuru yapmam gerekir?

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kısmi zamanlı olarak çalışılmak istenilen birime müracaat edilir.

 

SORU – Öğrenci belgemi, transkriptimi vb diğer belgelerimi benim yerime bir başkası alabilir mi?

Öğrenci Bilgi Sistemindeki (UBİS) belge işlemleri altında yer alan belge talep formundan belgelerinizi talep ederken başkasının almasını istiyorum seçeneğini tıklayıp açıklama kutucuğuna da alacak kişinin adını yazmanız gerekiyor.

 

SORU – Kimlik, adres ve öğrenim bilgilerim üçüncü kişiler ile paylaşılıyor mu?

Üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin kimlik, adres ve öğrenim bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunun gereğince, üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 

SORU – Özel öğrencilik statüsünde nasıl eğitim alabilirim?

Üniversitemiz öğrencileri, özel öğrenci statüsünde başka Yükseköğretim Kurumundan almak istediği derslerin içerik ve kredilerinin belirtildiği onaylı belge, özel öğrencilik statüsünde eğitim almak isteme sebebine dair belge ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Özel öğrencilik süresi yasal öğrenim süresinden sayılır. Öğrencimiz; özel öğrenci olarak ders aldığı programın yanı sıra, kayıtlı olduğu programından da ders almayı sürdürebilir. Bu durumda, özel öğrenci olarak aldığı derslerin saatleri ile kayıtlı olduğu programdan aldığı derslerin saatlerinin toplamı yönetmeliğimizde belirtilen saat sınırını aşamaz. Özel öğrenci statüsünde alınan derslere ait notlar, ilgili akademik birim Yönetim Kurulu Kararından sonra öğrenci bilgi sistemine girişi yapılır. (ÖÖY/4. Madde)