ÖĞRENCİ AFFI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na geçici maddeler ekleyen ve 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile düzenlenen geçici 83’üncü maddesi gereğince,

Maddenin yürürlük tarihi olan 05 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden ilişiği kesilenler öğrenciler dört ay içerisinde ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA müracaat etmeleri gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi’nde yer alan esaslar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru yapabilirler.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (İlişik KesilenKesin Kayıt Yaptırmayan)
  2. Kimlik Fotokopisi
  3. Lise Diploması. (Lise Mezuniyeti 2008 ve öncesi olanlar için)
  4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
  5. Bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencileri için ÖSYM sonuç belgesi
  6. Adli sicil kaydı (E-devletten alınan belgeler kabul edilir)

Başvurular gerekli evrakların tamamlanması sonrasında şahsen yada Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası Çankırı / Merkez adresine kargo ile de gönderilebilecektir. Kargo ile yapılacak başvurularda yaşanacak sıkıntıdan öğrenci sorumludur.

Süresi dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihi: 05 Temmuz - 07 Kasım 2022

Başvuru yapan öğrencilerden belgeleri eksiksiz olanların kayıtları başka bir işleme gerek kalmadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

YÖK - 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ

Yayınlanma Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi