Kalite Komisyonu YÖKAK İzleme Programı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun Eylül ayı içinde gerçekleşmesi planlanan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2022 yılı İzleme Programı için çevrim içi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Baran Önal Ulusoy, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat, Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hatice Yazgan, Web Koordinatörlüğü’nü temsilen Araştırma Görevlisi Ali Egi ve Genel Sekreter Sadık Yılmaz katıldı.

Gündemi, YÖKAK İzleme Programı hazırlıkları kapsamında mevcut durum ve izleme programı hazırlıklarının organize edilmesi olan toplantıda, Haziran 2021 tarihinden itibaren görev yapan Kalite Komisyonu’nun 2021 yılı faaliyetlerini içeren Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çerçevesinde ilgili faaliyetleri ve diğer hazırlıklar görüşüldü.

2019 yılında YÖKAK dış değerlendirme sürecinden geçen Üniversitemiz, İzleme Programı’na dahil edilmiş ve bu Program kapsamında kalite güvencesi bileşenleri “liderlik, yönetim ve kalite”, “eğitim-öğretim”, “araştırma ve geliştirme” ve “toplumsal katkı” alanlarında Planlama-Uygulama-Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü gereklerini yerine getirmek üzere faaliyetlerini sürdürmüştür.

Yayınlanma Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe