Diploma Supplement

İngilizce olarak hazırlanmış Diploma Eki Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin tüm mezunlarına otomatik olarak ücretsiz verilmektedir.

Diploma eki (DE) nedir? 

Diploma eki, yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup uluslararası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımların akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlar. DE, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiş bir modeli temel alır. DE yapılan çalışmaların tipi, seviyesi, içeriği, durumu konusunda tamamlayıcı bir tanımlama yapılması amacıyla verilir. DE normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır.

DE yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur ve kazanımlar konusunda adil ve bilinçli bir şekilde değerlendirilme sağlar. 

DE`nin 8 kısmı vardır. (kişi hakkında bilgiler, alınan derece hakkında bilgiler, derecenin seviyesi konusunda bilgiler, kazanılan sonuç ve içerik hakkında bilgiler, derecenin kullanım alanları  (fonksiyonu) hakkında bilgiler, ek bilgiler, diploma ekinin onaylanması, ulusal yüksek öğretim sistemi hakkında bilgi). Tüm bölümlerin doldurulması gereklidir. DE bir CV, alınan derecenin orijinal belgesinin yerine geçecek bir belge veya transkript değildir.

DE,  EUROPASS çerçevesinin mevcut 5 dokümanından birisidir. EUROPASS çerçevesinin diğer dokümanları EUROPASS curriculum vitae (CV) , EUROPASS sertifikalar eki (mesleki eğitim için) , EUROPASS hareketlilik ve EUROPASS dil portföyüdür. EUROPASS framework bireylerin beceri ve yeteneklerini Avrupa düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. EUROPASS çerçevesinin önemli dokümanlarından birisi olan EUROPASS CV, kişilerin kendi becerileri ağırlıklı olmak üzere bireylerin kendilerini daha iyi tanımlamalarına yardımcı olur. EUROPASS CV formları Mart 2002 tarihinden beri internet ortamında mevcuttur ve 2004 yılsonu itibari ile 1.300.000 den fazla EUROPASS CV indirilmiştir.

 

 

Diploma Supplement of Çankırı Karatekin University is being issued in English, given automatically and free of charge to every student upon graduation.

What is the Diploma Supplement? 

The Diploma Supplement (DS) is a document attached to a higher education diploma aiming at improving international ‘transparency’ and at facilitating the academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. 

What does the Diploma Supplement offer to students?

  • A diploma that is more readable and easily comparable abroad.
  • A precise description of their academic career and the competencies acquired during the study period. 
  • Objective description of their achievements and competencies
  • An easier access to opportunities of work or further studies abroad 
  • It fosters their employability

 Why is the Diploma Supplement needed? New qualifications proliferate worldwide and countries are constantly changing their qualification systems and educational structures under the impact of rapid economic, political and technological change. An increasing number of mobile citizens are seeking the fair recognition of their qualifications. The non-recognition and poor-evaluation of qualifications is now a global problem. Since original credentials alone do not provide sufficient information, it is very difficult to gauge the level and function of a qualification without detailed appropriate explanation.The Diploma Supplement is a response to these challenges since:

  • It promotes transparency in higher education

  • lt accommodates rapid changes in qualifications

  • It aids mobility, access and lifelong learning

  • It promotes fair and informed judgements about qualifications

Örnek Diploma Ekleri/Sample Diploma Supplements:

Lisans /Bachelor’s Degree         Lisans /Bachelor’s Degree

Yüksek Lisans / Master’s Degree        Yüksek Lisans / Master’s Degree