Birimimiz 2022 yılı İç Kontrol Kararlılık Beyanı yayınlanmıştır.

T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde uygulamaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı idarenin faaliyetlerini ektili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini esas almış, bu süreci saydamlık ve hesap verilebilirlik üzerine inşa etmiştir.

Üniversitemiz 2022 Yılı Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında tüm değerlendirme ve yerine getirilecek eylemler çerçevesinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak hem üniversite genelinde hem de birimimiz bünyesinde, iç kontrol sisteminin işleyişini, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sürekli olarak gayret göstereceğimizi beyan ederiz.

 

28.04.2022

İsmail KABALAKOĞLU

Daire Başkanı

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı