2022-2023 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Çift Anadal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

Başvuru                                              : 08 - 12 Ağustos 2022 (İlgili Akademik Birimlere)

Sonuçların Açıklanması                 : 19 Ağustos 2022 (İlgili Akademik Birim Web Sayfası)

Kayıt                                                     : 26 Ağustos 2022 

Başvuru Dilekçe Örneği

Kontenjan

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında yapılmaktadır. Öğrenci; ikinci anadal diploma programına, anadal LİSANS diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir

Çift anadal programına başvurabilmek anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 de olması gerekir.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması gerekir.

 

Yayınlanma Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi