• Güzel Sanatlar Fakültesi 2019 Öğretim Yılı İçin Özel Yetenek Sınavı Sonuçları.

  Grafik Tasarımı ASIL Liste.

  Resim ASIL Liste YEDEK Liste.

  Seramik ASIL Liste

  Müzik Teknolojisi ASIL Liste.

  Yabancı Uyruklu.

   

  ASIL listeden kayıtlar: 02 Eylül 2019


  Kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:10 ÇANKIRI adresine, şahsen başvurarak yaptırabilir. 

  NOT: Saat 17.00’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

   
  Boş kontenjanlar 02 Eylül 2019 tarihinde kayıtlar sonrası ilan edilecektir. 

  YEDEK listeden kayıtlar: 06 Eylül 2019
  Boş kontenjan kadar yedek listeden kayıtlar yukarıda belirtilen tarihte ve adreste yapılacaktır. Saat 17.30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 


  Kayıt için gerekli belge. 
  1 - Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.