2021-2022 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı KURUMLARARASI Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Kontenjan

Başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki belgeler yüklenerek yapılacaktır. 

Başvuru işlemleri için tıklayınız. 

1 - Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript),

2 - Öğrenci Belgesi,

3 - Ders İçerikleri (ders içerikleri üniversitenizin bilgi sisteminden kontrol edilecektir),

4 - Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge,

5 – YKS/YGS/LYS/DGS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil),

6 - İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

7 – Yatay Geçiş Yapmanızda engel durum olmadığına dair belge.

 

Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş yapacakları için bilgilendirme 
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
Başvuru                                              : 02 - 06 Ağustos 2021

Sonuçların Açıklanması                 : 13 Ağustos 2021 (ilgili akademik birim WEB sayfası)

Kayıt                                                     : 20 Ağustos 2021

Yedek Listeden Kayıt                     : 27 Ağustos 2021

 

Adres: Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası

Telefon: 0 (376) 218 95 66

Fax: 0 (376) 218 95 67