• 2019-2020 Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi II. (Ek)Özel Yetenek Sınav Sonuçları.

  Grafik Tasarımı ASIL Liste.

  Resim ASIL Liste.

  Seramik ASIL Liste

   

  ASIL listeden kayıtlar: 20 Eylül 2019


  Kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Caddesi No:10 ÇANKIRI adresine, şahsen başvurarak yaptırabilir. 

  NOT: Saat 17.00’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

   
  Boş kontenjanlar 20 Eylül 2019 tarihinde kayıtlar sonrası ilan edilecektir. 

  YEDEK listeden kayıtlar: 23 Eylül 2019  
  Boş kontenjan kadar yedek listeden kayıtlar yukarıda belirtilen tarihte ve adreste yapılacaktır. Saat 17.30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. 


  Kayıt için gerekli belge. 
  1 - Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.