• 2019-2020 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Çift Anadal Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

  BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

  Başvuru                                              : 27 - 31 Ocak 2020(İlgili Akademik Birimlere)

  Sonuçların Açıklanması                 : 07 Şubat 2020 (İlgili Akademik Birim Web Sayfası)

  Kayıt                                                     : 10 - 11 Şubat 2020

   

   

  Başvuru Dilekçe Örneği

  Kontenjan

   

  ÇİFT ANADAL PROGRAMI: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

  Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında yapılmaktadır. Öğrenci; ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

   

  Çift anadal programına başvurabilmek anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 de olması gerekir.

  Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

  Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması gerekir.