Yönerge

Başarı Değerlendirme Yönergesi.
Öğrenci Konseyi Yönergesi. (Üniversitemiz Senatosunun 06.11.2013 tarih ve 03/1 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yurt Dışından Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönergesi.
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge. (Üniversitemiz Senatosunun 06.11.2013 tarih ve 03/1 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Diploma Yönergesi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi.
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrenci Yönergesi.
Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri
İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi
4`lük Sistemdeki Notların 100`lük Sistemdeki Karşılıkları