Türkiye`de Darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Konferansı Gerçekleştirildi

15 Temmuz darbe girişimine verilen şanlı direnişin yıldönümü münasebetiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen program çerçevesinde birçok etkinlik düzenleniyor.

Bunlardan birisi de konuşmacı olarak Üniversitemiz İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Özdemir`in yer aldığı, "Türkiye`de Darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Konferansı" oldu.

Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, 15 Temmuz darbe girişimini ve karşılığında ortaya konulan direnişi gerçek manada anlamak ve resmi prosedürlerin malzemesi yapmamak gerektiğini özellikle vurgulayarak konferansa başladı.

Özdemir; zira sürekli tekrarlanan ve arkasındaki sebepleri incelemeden sadece duygusallık vurgusuyla ele alınan konuların bir süre sonra kanıksanacağını ve gün geçtikçe zihinlerde sıradanlaşacağını ifade etti.

Konuya, 15 Temmuz özelinden başlayıp daha genel bir çerçeve çizilmesi gerektiğini ve dolayısıyla bu ülkede darbelerin temel sebeplerinin neler olduğunun vurgulanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Literatürden getirdiği örneklerle darbenin tanımından, darbe çeşitlerinden ve özellikle başarısız darbe türünden bahseden Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, genel olarak Türkiye’de yapılan tüm darbeleri ve özelde 15 Temmuzu anlamlandırmaya ve sebeplerini ortaya koymaya çalıştı. Bu bağlamda bu sebepler ortadan kaldırılmadığı sürece darbe tehlikesinin Türkiye’de her zaman olduğunun üzerinde özellikle durdu.

Darbeye yol açan sebeplerin ortadan kaldırabilmesi için;

1) Türkiye’de demokrasinin ve demokratik vatandaşlık bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini,

2) Devletin ideolojik kaygılarla hareket eden bir aygıt olmaktan çıkarılarak her kesime eşit mesafede duran bir konuma getirilmesi gerektiğini,

3) Sivilliğin ve sivil toplumun önünü açıcı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Bu şekilde yapılması gerekenleri belirten Prof. Dr. Gürbüz Özdemir, bu sayede farklı toplum kesimlerinin büyük bir çoğunlukla devleti ele geçirmek gibi bir motivasyona ihtiyaç duymayacağının altını çizerek konferansı tamamladı.

Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe