Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı İçin Özel Yetenek Sınav Sonuçları

Özel Yetenek Sınav Sonucunu  http://onkayit.karatekin.edu.tr/  adresinden öğrenebilirsiniz. 

ASIL listeden kayıtlar:  09 Eylül 2022


Kayıt hakkı kazanan adaylar kesin kayıtlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası ÇANKIRI adresine, Kimlikleri ile birlikte şahsen başvurarak yaptırabilir. 

NOT: Saat 17.00’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

Kayıt için gerekli belge. 


1 - Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. 

2 – Vesikalık Fotoğraf (1 adet)

Yayınlanma Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi