2022-YKS Ek Yerleştirme Sonucu ile Üniversitemize yerleşen adaylarının kayıt işlemleri.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT

Üniversitemize 2022-YKS Ek Yerleştirme ile yerleşen aday 25 – 28 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresine E-Devlet şifresiyle girerek ‘e-Hizmetler’ sekmesinden açacağı sayfanın sonunda yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E- Kayıt’ sekmesinden kayıt işlemlerini yaparak kayıt yaptırdığına dair belgeyi de alabilirler. Bu yöntemle kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin Üniversitemize kayıtlarla ilgili olarak gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur. (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “Özel Güvenlik ve Koruma” Programına ve “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” Programına yerleşen adaylar bu yöntemi kullanamazlar.)

E-Devlet şifresi nasıl alınır.

Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

2022-2023 Akademik Takvimi

ÜNİVERSİTEMİZE ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYIT YERİ VE TARİHLERİ 

            “Üniversite E-Kayıt” yöntemiyle kayıt yapamayan adaylar kayıtlarını 26 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında şahsen başvurarak yaptırabilirler.  

Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için, Çay Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi No:4 18700 Eldivan /ÇANKIRI adresinde,

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu için, Gazi Dede Mh. Garaj Sk. No:13 Ilgaz/ÇANKIRI adresinde,

Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu için, Cömertler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi No. 07 Kurşunlu/ÇANKIRI adresinde,

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programı için Abdülhalik Renda Mahallesi, Ankara Cad., Ballıca Kampüsü, A Blok ÇANKIRI adresinde,

Diğer Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

ŞAHSEN MÜRACAAT İLE KAYITTA İSTENECEK BELGELER

 1. Lise diploması,  
 2. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “Özel Güvenlik ve Koruma ”Programına yerleşen adayların kayıtları 30 Eylül 2022 Tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası ÇANKIRI adresinde şahsen başvuru ile yapılacaktır.

Kayıt için; 2022 YKS tercih kılavuzunda belirtilen BKZ. 2 koşulunu sağlamaları gerekmektedir. (Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

“Madde 10- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) …
 2. b) …
 3. c) …
 4. d) (Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

               1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

                2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

               3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

 1. e) …
 2. f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1)
 3. g) …
 4. h) …”

 

“ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Sağlık Şartları

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibarelisağlık raporu istenir.

         a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

 1. b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkiledebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
 2. c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.
 3. d) Kulak Burun Boğaz(KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
 4. e) (Mülga:RG-11/9/2011-28051)”

 

 1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik”Programına yerleşen adayların kayıtları 30 Eylül 2022 Tarihinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Abdülhalik Renda Mahallesi, Ankara Cad., Ballıca Kampüsü, A Blok  adresinde şahsen başvuru ile yapılacaktır.  

Kayıt için; 2022 YKS tercih kılavuzunda belirtilen BKZ. 9 koşulunu sağlamaları gerekmektedir. (Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir.)

“Atama izni ve sınav duyurusu

MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/11/2017- 30240)

MADDE 15/A – (Ek:RG-14/11/2017- 30240)

(1) Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

 1. a) ....
 2. b) ....
 3. c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

          ç) ....

 1. d) ....
 2. e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
 3. f) ...."

ÖNEMLİ TARİHLER.

26 - 30 Eylül 2022                  Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri ve Ders Kayıtları

26 Eylül - 02 Ekim 2022        Danışman Onayı

03 Ekim 2022                                    DERSLERİN BAŞLAMASI

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI MUAFİYET SINAVI / İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI SEÇME SINAVI

https://udom.karatekin.edu.tr/

COMPULSORY ENGLISH PREPARATORY CLASS EXEMPTION EXAM/ OPTIONAL ENGLISH PREPARATORY CLASS SELECTION EXAM

https://udom.karatekin.edu.tr/

Okul Numarası Sorgulama için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma