“Eğiticilerin Eğitimi-2022” Programı “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkileşim ve Web Araçları” Eğitimleri ile Devam Ediyor

Üniversitemiz Kalite Komisyonu-Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu tarafından düzenlenen çevrim içi Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında bu kez “Uzaktan Eğitim Sürecinde Etkileşim ve Web araçları” konusu ele alındı.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından koordine edilen kalite güvencesi çalışmalarında özellikle pandemi sürecinde önemli düzeyde yer tutan uzaktan eğitim konusu, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Zan tarafından gerçekleştirilen sunumla kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Doç. Dr. Zan; uzaktan eğitim sürecinde kalite güvencesini sağlayan “etkileşim” için kullanılan web araçlarını açıklayan ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Uzaktan eğitimle ilgili eşzamanlı (senkron) ve eşzamanlı olmayan (asenkron) öğrenme, etkileşimsel uzaklık gibi temel kavramları açıklayan Doç. Dr. Zan, “uzaktan eğitim sisteminin bileşenleri olan “öğrenci, öğretmen, içerik, teknoloji, pedagoji ve teknik destek” ne kadar etkili çalışırsa, uzaktan eğitim kalitesinin o kadar artacağını” belirtti. Etkileşim ve öğrenme arasındaki ilişki ve bilginin yönetimi konusunda detaylı açıklamaların yapıldığı sunumda, öğrenme tasarımı yapılırken “sosyal, öğretimsel ve bilişsel buradalık” olarak ortaya konan etkileşim türlerinin karşılanması gereğine dikkat çekildi. Uzaktan eğitimde etkileşim için stratejiler başlığı altında da Doç. Dr. Zan, “öğrencilerin uzaktan öğretime aktif katılımının sağlanması, iş birlikli çalışmaların organize edilmesi, açık ve anlaşılır içeriklerin oluşturulması ve eğitim sürecinde izleme ve devamlı iyileştirme konularını” ele aldı. Uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim için web araçları başlığı altında ise söz konusu araçların kullanımında “açık yönergeler” oluşturulmasının eğitimin kalite sürecine etkisini vurgulayan Doç. Dr. Zan; Kahoot, Socrative, Poll Everywhere gibi değerlendirme araçları, “Google form” gibi veri toplama araçları, Windows movie maker ve zihin haritalarının kullanılması ve sosyal paylaşım ağları gibi diğer pek çok web aracını açıkladı ve söz konusu araçların kullanımına örnekler verdi.

196 kişiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personelinin aktif katılım gösterdiği program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi