“Eğiticilerin Eğitimi-2022” Programı “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” Konusu ile Sona Erdi.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu-Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu tarafından düzenlenen çevrim içi “Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında son olarak “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” konusu ele alındı.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Yeşim Özbek tarafından gerçekleştirilen sunumda konu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.  

Doç. Dr. Özbek; eğitimde değerlendirmenin ölçüte ve amaca göre gruplandırılabileceğini, amaca göre “tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici” olmak üzere üç kategoride bir tanımlama yapılabileceğini belirtti. Doç. Dr. Özbek; “öğrenme başlamadan, öğrenme süresinde ve sürecin sonunda” uygulanacak öğrenme araçlarını da kapsayan söz konusu değerlendirme aşamalarında, kalite güvencesi bakımından sonuca değil, öğrenme sürecine odaklanan bir öğretim yönteminin önemine dikkat çekti. Konuyla ilgili mentimeter uygulamasında bir çalışma da yapılan sunumda, “eğitimde biçimlendirici (formative) değerlendirme” konusu ayrıntılı olarak açıklandı. “Süreç içinde değerlendirme” ve “sürekli değerlendirme” konularının önemine yapılan vurgu ile “süreç devam ederken öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin tespit edilerek onlara rehberlik edilmesi” anlamındaki biçimlendirici (formative) değerlendirme konusu açıklandı. “Geleneksel” ve “alternatif değerlendirme” yaklaşımları arasındaki farkların da ortaya konduğu sunumda, alternatif değerlendirmede “süreç odaklı, öğrenciye otantik görevlerin verildiği, birden fazla doğru cevabın mümkün olabildiği, performansa dayalı ölçümler, özdeğerlendirme, akran değerlendirme, kavram haritaları oluşturulması” konuları üzerinde duruldu. Sunumun önemli bir kısmını oluşturan çevrim içi değerlendirme araçları konusunda; söz konusu araçların avantajları, bu araçların portfolyo, hikâye, karikatür ve afiş hazırlama gibi etkinliklerde kullanılabilmesi, kelime bulutu, zihin haritaları, anket, iş birlikli çalışma ve oyun tabanlı uygulamalar açıklandı. Sonrasında çoktan seçmeli soruların hazırlanması (socrative, kahoot gibi uygulamalar) eşleştirme (wordwall, learning apps), soru cevap (typeform) ve kısa cevap  (quiz maker) oluşturulması gibi değerlendirmede kullanılabilecek pek çok diğer çevrim içi araç detaylı şekilde anlatıldı.

172 kişiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personelinin aktif katılım gösterdiği program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe