“Eğiticilerin Eğitimi Programı-2022 Öğrenci Merkezli Eğitim” Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kalite Komisyonu-Eğitim ve Öğretim Alt Komisyonu tarafından düzenlenen çevrim içi Eğiticilerin Eğitimi Programı” kapsamında “Öğrenci Merkezli Eğitim” konusu ele alındı.

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kalite güvencesi çalışmalarının önemli bir boyutunu oluşturan öğrenci merkezli eğitimle ilgili bilgiler, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Coşkun tarafından verildi.

Prof. Dr. Coşkun sunumunda, gündemde güncel olarak yer alan öğrenci merkezli eğitimin geleneksel eğitim yöntemlerinden farklarını açıkladı ve öğrenci merkezli eğitim modeline başta Almanya olmak üzere farklı ülkelerden örnekler verdi. Öğrencinin aktif biçimde yer aldığı ve proje, ödev, eğitsel oyunlar, video, görsel materyal ve konuyla ilgili kuruluşlara çalışma ziyareti gibi yöntemlerle öğrencinin öğrenme sürecinde başat rol aldığı öğrenci merkezli eğitimle ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunlar da konuşmanın bir diğer bölümünü oluşturdu. Günümüzde dijital araçların da kullanıldığı ve geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak öğrencinin dersi ders dışında, öğreticinin düzenlediği materyalle öğrenen ve sınıfta uygulama çalışmalarına ağırlık verilen “ters yüz sınıf modeli” (Flipped classroom model) de öğrenci merkezli eğitim örneklerinden biri olarak gündeme geldi.

226 katılımcıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi akademik personelinin aktif katılım gösterdiği program, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe