Yurt İle İlgili Duyurular

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2013-2014 Öğretim Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Burs Öğrenim ve/Veya Yurt Müracaat Tarihleri.-27.6.2013


2013 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu.-8.5.2013 0

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2013-YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU


English

 

 

Başvuru Adresi                                            : http://yos.karatekin.edu.tr

Başvuru Tarihleri                                        : 09 – 31 Mayıs 2013

Sınav Tarihi ve Saati                                   : 30 Haziran 2013 Saat:10.00 (Türkiye saati)

Sınav Sonuçlarının İlanı                              : 01 Temmuz 2013

Tercihlerin Alınması                                    : 01 - 05 Temmuz 2013

Yerleştirme Sonuçların Açıklanması           : 12 Temmuz 2013

Kesin Kayıt                                                  : 16-19 Eylül 2013

 

Sınav Ücreti: 100,00 TL.

Halk Bankası Çankırı Şubesi IBAN TR420001200964600006000130

 

2013 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları.

 

A - BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecektir.

Adaylardan;

 1.  TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. 2.1 maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Çankırı Online Yabancı Öğrenci Sınavı (ÇOYÖS) başvurusunda adayın beyanı dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek, başvuruda bulunup sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

 

B -  BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvuran adaylar 09 - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında http://yos.karatekin.edu.tr internet adresinden kimlik bilgilerini girerek sınav başvurusunda bulunacaklardır. Bu süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Ön Kayıt Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.
 3. ÇOYÖS sınavı için kullanıcı adı ve parola gönderileceğinden adayın geçerli bir e-posta adresine sahip olması gereklidir.
 4. Sınav ücreti 100,00 TL. Halk Bankası Çankırı Şubesi nezdinde bulunan TR420001200964600006000130 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. Havale ve diğer giderler bu miktarın dışındadır. 

C - SINAV

 1. ÇOYÖS sınavı 30 Haziran 2013 tarihinde Türkiye saati ile Saat:10.00 da online yapılacaktır.
 2. Sınava katılım adayın e-posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile http://yos.karatekin.edu.tr web adresinden yapılacaktır.
 3. Sınav, 30 soruluk Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşmaktadır. 
 4. Sorular çoktan seçmeli ve her soru için beş farklı cevap seçeneği verilmiş olup bunlardan yalnızca biri, sorunun doğru cevabıdır.
 5. Sınavın süresi 45 dakikadır.
 6. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her sorunun başarı puanına etkisi farklılık göstermektedir. Başarı puanları virgülden sonra üç basamak şeklinde yürütülür.
 7. Sınav sonuçları, sınava girilen yıl yapılacak tercihler için geçerlidir.
 8. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacak olup yanlış doğruyu götürmeyecektir.

  

Ç – TERCİHLERİN ALINMASI

           Online Yabancı Öğrenci Sınavından (ÇOYÖS)  40 ve üzeri puan alan adaylar tercihlerini 01-05 Temmuz 2013 tarihleri arasında e-posta adreslerine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile http://yos.karatekin.edu.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar en fazla 15(onbeş) tercihte bulunabilecektir.

 

D - YERLEŞTİRME

 1. Adayların başarı puanları azalan sıralamaya göre sıralanıp, program kontenjanı dikkate alınarak Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yerleştirilir.
 2. Aday özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleştirilmesi halinde özel yetenek sınavından da başarılı olma şartı aranır.
 3. Eğitim dili Türkçe olan programa yerleşen öğrencilere 24 Eylül 2013 tarihinde Türkçe yeterlilik sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olan öğrencilere hazırlık eğitimi verilecektir.

 

E -  KESİN KAYIT

        Kesin kayıtlar 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında şahsen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler.

 1. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,
 3. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
 5. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 7. Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.

 

İletişim:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 18200 ÇANKIRI


   
Tel: 0376 2127678 (PBX)

Fax: 0376 2134849

Eposta: oidb@karatekin.edu.tr

 


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2012–2013 öğretim yılında Dikey Geçiş, Yatay Geçiş ve Özel Yetenek sınavı ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için burs, öğrenim ve katkı kredisi duyurusu.-13.9.2012


2012-2013 Öğretim Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme Sonuçları.-14.8.2012

2012- Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru Değerlendirme Sonucu

Kesin Kayıt Tarihleri            : 17-19 Eylül 2012

Kesin kayıtlar şahsen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler.

 1. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,
 3. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
 5. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

 * Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.

Türkiye`de Yüksek Öğretim Kurumlarımın her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş, vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirme.


2012 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu. -6.7.2012 0

2012 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları.

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

 1. Yabancı uyruklu olanların,

 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

 3. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

 4.  TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

 5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların müracaatları kabul edilir.

  Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar

 1. T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

 2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

 3. Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

 5. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

 6. Üniversite Senatosunca belirlenen sınav türleri dışında ve asgari puanların altında kalan puanlarla yapılan müracaatları kabul edilmez.

Üniversite Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türleri ve minimum puanlar için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

1)      Başvuru (Online form için tıklayınız).

2)      Aşağıdaki belgelerin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Türk Konsolosluğundan onaylı fotokopisi,

a)      Lise Diploması ve Denklik Belgesi (Liseden mezun olup henüz Lise Diplomasını almayan adaylar Geçici Mezuniyet Belgesi veya mezun durumunda bulunan adayların 17-19 Eylül 2012 tarihinden önce mezun olacaklarını gösteren liselerinden alacakları resmi belge)

b)      Sınav sonuç belgesi, (Üniversite senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türlerinden herhangi birisi)  sınav türü ve taban puanlar için tıklayınız

c)      Pasaport ve Türkçe çevrisi

3)      Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı ve Türkçe çevirisi,

4)      4.5 X 6 boyutlarında son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet Fotoğraf,

5)      Üzerinde başvuru yapan adayın alıcı adresi yazılı posta pulu yapıştırılmış zarf,

 
Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt sırasında vermek zorundadır.

Başvuru Belgelerinin Teslimi:

Başvuru formu internet üzerimden doldurulup kaydedildikten sonra çıktı alınıp diğer başvuru belgeleri ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne posta, kargo veya şahsen  06 Ağustos 2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin tam olup olmadığından adayın kendi sorumludur. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

Başvuru Adresi:  Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI

Başvuru Tarihleri:

Başvurular                               : 09 Temmuz – 06 Ağustos 2012

Başvuru Sonuçların İlanı           : 17 Ağustos 2012

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi.

2012 Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu. Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011–2012 öğretim yılı Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi Başvuru Sonuçları duyurusu.-12.12.2011


Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011–2012 öğretim yılında burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için müracaatta bulunan öğrencilerden belge istenmesi duyurusu.-28.10.2011

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011–2012 öğretim yılında ÖSYM, ara sınıf, özel yetenek, doktora, master, dikey geçiş, ek kontenjandan burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için müracaatta bulunan öğrencilerden belge istenmesi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Duyurusu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu eksik belge Dilekçe Örneği.

 

 


Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011 - Özel Yetenek, Dikey Geçiş Öğrencilerin Yurt, Burs Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Duyurusu. -16.9.2011


2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu ve Kesin Kayıt İşlemleri.-5.8.2011 0

2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu.

Kesin Kayıt Tarihi: 12-16 Eylül 2011

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

1.Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,

2.Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,

3.Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,

4.Sınav sonuç belgesinin aslı,

5.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,

6.Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

7.Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

8.Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenir.)

9.Adayın maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi,

10.Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. *

* Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.


 Kesin Kayıt Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                               Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI

                               0376 2123448

 


2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu.-1.7.2011 0

 
2011 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları.

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar:

1.      T.C. uyruklu olanların

2.      K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3.      Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,

4.      Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5.      Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

6.      Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

7.      T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

8.      Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, başvuruları kabul edilmez.

9.      Üniversite Senatosunca belirlenen sınav türleri dışında ve asgari puanların altında kalan puanlarla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 

Üniversite Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türleri ve minimum puanlar için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.  Başvuru (Online form için tıklayınız).

2.  Lise diplomasının Türkçe çevirisinin fotokopisi. (Liseden mezun olup henüz Lise Diplomasını almayan adaylar Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, mezun durumunda bulunan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi belge)

3.      Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin fotokopisi. Transkript Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş kopyası da transkripte ek olarak verilecektir.

4.      Sınav sonuç belgesi fotokopisi, (Üniversite senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türlerinden herhangi birisi)

5.      Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisi,

6.      2 Adet Fotoğraf  (4.5 X 6 boyutlarında son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde)

Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt döneminde vermek zorundadır.

Başvuru Belgelerinin Teslimi:

Başvuru formu internet üzerimden doldurulup kaydedildikten sonra çıktı alınıp diğer başvuru belgeleri ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne (Rektörlük Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Cad. No:10 ÇANKIRI) posta, kargo veya şahsen  22 Temmuz 2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin tam olup olmadığından adayın kendi sorumludur. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

Başvuru Tarihleri:

Başvurular                                    : 04 Temmuz – 22 Temmuz 2011

Başvuru Sonuçların İlanı           : 05 Ağustos 2011

İletişim:

0 376 2123448 - 4024/4018

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi.

 

2011 Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu.