Yatay Geçişi İle İlgili Duyurular

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları.-14.7.2011

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları. 

Başvuru ve Değerlendirme Takvim:  

Yatay Geçiş Başvuruları: 15 – 19 Ağustos 2011

Yatay Geçiş Sonuçlarının Açıklanması: 26 Ağustos 2011

Yatay Geçiş Kayıtları: 12 – 13 Eylül 2011

Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi ( Fakülteler / Yüksekokullar )

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

*Başvurular ilgili tarihlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.