Not Ortalaması İle İlgili Duyurular

Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 1.80 altında kaldığı için üst yarıyıldan ders seçemeyen öğrenciler için Ek Sınav başvuruları.-24.8.2011

Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 1.80 altında kaldığı için üst yarıyıldan ders seçemeyen öğrenciler için (en fazla üç dersten) Ek Sınavlar 12-14 EYLÜL 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 06-07 EYLÜL 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya faks ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Faks Numarası: (0376) 213 48 49 

 

Dilekçe Örneği;