Mezuniyet İle İlgili Duyurular

Mezuniyet Aşamasına Gelen Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvuruları.-13.6.2011

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerine devam şartını sağlayarak son yarıyıla (mezuniyet aşamasına) gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler için Ek Sınavlar 20–22 Haziran 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 14–16 Haziran 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya faks ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Faks Numarası: (0376) 213 48 49

Dilekçe Örneği;