Meslek Yüksekokulu İle İlgili Duyurular

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Kontenjanları. -11.1.2012

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokuları (1. sınıf  2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 

*Başvurular 23-24 Ocak 2012 tarihlerinde Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Yatay Geçiş Sonuçlarının Açıklanması: 30 Ocak 2012

Yatay Geçiş Kayıtları: 31 Ocak - 02 Şubat 2012

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.