Kontenjan İle İlgili Duyurular

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Önlisans ve Lisans Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi-7.9.2013 0

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Önlisans ve Lisans Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

02.09.2013

06.09.2013

13.09.2013

16.09.2013

19.09.2013

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.

1. Başvuru Dilekçesi.

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

*Başvurular İlgili Akademik Birimlere yapılacaktır.

Yurtdışından Başvuru Yapacakların Dikkatine

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.2012-2013 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları. -3.7.2012 0

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları Yatay Geçiş Kontenjanları.

Yurtdışın Kontenjanlarına Başvuru Yapacakların Dikkatine. 

 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 Başvuru Tarihi

 

 Sonuç İlan Tarihi

 Kesin Kayıt Tarihi

 Başlangıç  

   Bitiş 

 Başlangıç 

 Bitiş

03.09.2012

07.09.2012

14.09.2012

 17.09.2012

 19.09.2012

 *Başvurular ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi ( Fakülteler / Yüksekokullar )

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı) 

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.  

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.   Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine ait kontenjanlar.-9.9.2011 0

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine 14 Eylül 2011 Çarşamba günü saat:14.00`da boş kontenjan kadar yedek listeden isim okuma yöntemi ile öğrenci kaydı yapılacaktır.  Aday, ismi okunduğu anda kayıt adresinde bulunmaz ise, kayıt hakkından vaz geçmiş sayılır.

BÖLÜM ADI

 BOŞ KONTENJAN

Resim Bölümü

6

Grafik Tasarımı Bölümü

6

Seramik Bölümü

7

Resim YEDEK Liste

Grafik Tasarımı YEDEK Liste

Seramik YEDEK Liste 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

3.  Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belge.

Kesin Kayıt Adresi: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI

Eksik Evrakla Kayıt Yapılmayacaktır.  


2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları.-14.7.2011

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları. 

Başvuru ve Değerlendirme Takvim:  

Yatay Geçiş Başvuruları: 15 – 19 Ağustos 2011

Yatay Geçiş Sonuçlarının Açıklanması: 26 Ağustos 2011

Yatay Geçiş Kayıtları: 12 – 13 Eylül 2011

Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi ( Fakülteler / Yüksekokullar )

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

*Başvurular ilgili tarihlerde Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üniversitemiz Ön Lisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları-10.5.2011

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Üniversitemiz Ön Lisans  Programları İçin Yatay Geçiş Kontenjanları.

 Dilekçe Örneği.

 Başvurular  İstenilen Evraklar ve Dilekçe İle İlgili Yüksekokul Müdürlüklerine Yapılacaktır.