Kesin Kayıt İşlemleri İle İlgili Duyurular

2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu ve Kesin Kayıt İşlemleri.-5.8.2011 0

2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu.

Kesin Kayıt Tarihi: 12-16 Eylül 2011

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

1.Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,

2.Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,

3.Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,

4.Sınav sonuç belgesinin aslı,

5.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,

6.Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

7.Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

8.Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenir.)

9.Adayın maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi,

10.Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. *

* Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.


 Kesin Kayıt Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                               Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI

                               0376 2123448