Kayıt Yenileme İle İlgili Duyurular

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri.-30.1.2012

Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri: 30 Ocak-02 Şubat 2012 (HALK BANKASI Şubelerinden ve Halk Bankası İnternet Şubesinden Öğrenci Numarası İle Yatırılacaktır)

Ders Kayıtları: 30 Ocak-03 Şubat 2012 (Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için)

Danışman Onayı: 01-03 Şubat 2012

Derslerin Başlaması: 06 Şubat 2012

Ders Ekleme Bırakma İlgili Kurul Kararı Doğrultusunda Mazeret Kayıtları: 13-17 Şubat 2012(Danışmanlar Gözetiminde Yapılacaktır)

NOT: Belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.


2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu.-10.5.2011

31 Ocak - 11 Şubat 2011: Öğrencilerin katkı paylarını ödemesi (HALK BANKASI Şubelerinden Öğrenci Numarası İle Yatırılacaktır)

 05 - 11 Şubat 2011: DERS KAYITLARI (Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için)

 07 - 11 Şubat 2011:Danışman Onayı

 14 Şubat 2011: Derslerin Başlaması

 21-25 Şubat 2011: Ders Ekleme Bırakma İlgili Kurul Kararı Doğrultusunda Mazeret Kayıtları (Danışmanlar Gözetiminde Yapılacaktır)