Kayıt İşlemleri İle İlgili Duyurular

2013-ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemleri-29.7.2013

Ön kayıt işlemi üniversite bilgi sisteminden yapılması gerekmektedir. Üniversite bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/okulno/default.aspx bağlantı adresinden T.C. Kimlik numaranızı yazarak temin ediniz.

  ÖN KAYIT

 Ön kayıt için https://ubis.karatekin.edu.tr/  bağlantı adresinden bilgi sistemi giriş sayfasını açınız. Kullanıcı adı alanına okul numaranızı şifre alanına T.C. Kimlik numaranızı yazarak bilgi sistemine giriş yapınız. “Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formu”nu doldurarak "KAYDET"e basınız. Kayıt işleminden sonra yeni açılan sayfadaki “2013–2014 Öğretim Yılı Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formu”nu da doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sonra "Öğrenci Bilgi Formu”nun çıktısını alınız. Bu forma güncel fotoğrafınızı yapıştırıp imzalayınız ve kesin kayıt için gerekli belgeler ile birlikte getiriniz.

  KAYIT İŞLEMLERİ 

 Üniversitemize yerleşen öğrenci adaylarının adreslerine dosya gönderilmeyecektir. Aday öğrenci kayıt için şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 

Kayıtlar 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Binası Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk  Sok. No. 12 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

 Kayıt için gerekli belgeler. 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

3. Öğrenci Bilgi Formu (Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra alınan form)

3.  Kimlik Fotokopisi.

NOT: Üniversitemize2013-ÖSYS sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerimizden kayıt sırasında öğretim ücreti ödenmesi istenmeyecektir. Öğretim ücreti (İkinci Öğretim Öğrencileri) ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki Ders Kayıtları ve Danışman Onayları İle ilgili takvimi inceleyiniz.

DERS KAYITLARI ve DANIŞMAN ONAYLARI

16–19 Eylül 2013 öğretim ücretinin ödenmesi (ikinci öğretim öğrencileri Halk Bankası şubelerinden T.C. Kimlik numarası veya okul numarası ile ödeme yapabilirler.) 

16–19 Eylül 2013 UBİS sisteminden ders kaydının yapılması

16–20 Eylül 2013 Danışman onayları

Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin ders kaydı yapılmaz. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

2013- 2014 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin tüm birimlerinde dersler 23 EYLÜL 2013tarihinde başlayacaktır.

YABANCI DİL ve TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ MUAFİYET SINAVI

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi Olan Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Programları.

 Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri için tüm Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bu dersler için muafiyet sınavı yapılacaktır.

   01 Ekim 2013 (Saat 10.00) : “Zorunlu Yabancı Dil Dersleri" için muafiyet sınavı, "Seçmeli ve Mesleki Yabancı Dil Dersleri" için Yeterlilik Sınavı

01 Ekim 2013 (Saat 14.00): Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Muafiyet Sınavı

  Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecek olup sınavlardan 70 ve üstü not alan öğrenciler Yabancı Dil (İngilizce/Almanca) derslerinden ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinden muaf olurlar.

   Muafiyet Sınavından başarılı olan öğrencilerin aldığı not M notu olarak değerlendirilir öğrencinin akademik başarı not ortalamasına dahil edilmez. 

2013–2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi.

2013-ÖSYS İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt Günleri.2012- Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrencilerin Kayıt İşlemleri.-11.9.2012

         Ön kayıt işlemi üniversite bilgi sisteminden yapılması gerekmektedir. Üniversite bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/okulno/default.aspx bağlantı adresinden T.C. Kimlik numaranızı yazarak temin ediniz.

        ÖN KAYIT

       Ön kayıt için https://ubis.karatekin.edu.tr/  bağlantı adresinden bilgi sistemi giriş sayfasını açınız. Kullanıcı adı alanına okul numaranızı şifre alanına T.C. Kimlik numaranızı yazarak bilgi sistemine giriş yapınız.  “Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formu”nu doldurarak "KAYDET"e basınız. Kayıt işleminden sonra yeni açılan sayfadaki “2012–2013 Öğretim Yılı Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formu”nu da doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sonra "Öğrenci Bilgi Formu” nun çıktısını alınız. Bu forma güncel fotoğrafınızı yapıştırıp imzalayınız.

          KAYIT İŞLEMLERİ 

        Üniversitemize yerleşen öğrenci adaylarının adreslerine dosya gönderilmeyecektir. Aday öğrenci kayıt için şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. 

      Kayıtlar 12–19 Eylül 2012 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

 Kayıt için gerekli belgeler.

1.      Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Önlisans Diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi,

2.      Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı.

3.    Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Transkript (not dökümü) ve ders içeriklerini gösterir belge,

4.      4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5.      Öğrenci Bilgi Formu (Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra alınan form)

NOT: Üniversitemize 2012-DGS sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerimizden kayıt sırasında öğrenim ücreti ödenmesi istenmeyecektir.

        2012- 2013 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin tüm birimlerinde dersler 24 EYLÜL 2012 tarihinde başlayacaktır.

               YABANCI DİL ve TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ MUAFİYET SINAVI

     Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersleri için tüm Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bu derler için muafiyet sınavı yapılacaktır.

Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı                                : 02 Ekim 2011 (Saat 10.00)

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Muafiyet Sınavı    : 02 Ekim 2011 (Saat 14.00)

      Sınavlar 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecek olup sınavlardan 70 ve üstü not alan öğrenciler Yabancı Dil derslerinden ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersinden muaf olurlar.

       Muafiyet Sınavından başarılı olan öğrencilerin aldığı not öğrencinin Genel Akademik Başarı Not Ortalamasına dahil edilir.


2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu ve Kesin Kayıt İşlemleri.-5.8.2011 0

2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu.

Kesin Kayıt Tarihi: 12-16 Eylül 2011

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

1.Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,

2.Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,

3.Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,

4.Sınav sonuç belgesinin aslı,

5.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,

6.Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

7.Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

8.Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenir.)

9.Adayın maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi,

10.Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. *

* Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.


 Kesin Kayıt Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                               Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI

                               0376 2123448