Ek Sınav Hakkı İle İlgili Duyurular

Ek Sınav Haklarını Kullanan Öğrencilerimizin Dikkatine.-17.5.2011

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun’un 171. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 44. maddesi değiştirilmiş olup yasal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere tanınan ek sınavlar kaldırılmıştır.

Ek sınavlar kaldırıldığından, başarısız olunan ve bahar yarıyılında açılan derslerden yılsonu (Final) sınavına girmek isteyen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek  30 Mayıs 2011 tarihinden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.