Ek Sınav İle İlgili Duyurular

Güzel Sanatlar Fakültesi 2013–2014 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Sonuçları-6.9.2013 1

Grafik Tasarımı ASIL Liste YEDEK Liste. 

Resim ASIL Liste YEDEK Liste.

Seramik ASIL Liste YEDEK Liste.

Müzik Teknolojisi ASIL Liste

Asıl listeden kayıtlar 10 Eylül 2013 günü Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 18200 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır. Saat 17:30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 Kontenjanın dolmaması halinde 10 Eylül 2013 tarihi saat 18.30’da boş kontenjanlar ilan edilecektir.

   Boş kontenjan kadar yedek listeden kayıtlar 13 Eylül 2013 tarihinde yukarıda belirtilen adresdeyapılacaktır. Saat 17:30’a kadar kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Boş kontenjan olması halinde 18 Eylül 2013 tarihinde saat:14.00 de isim okuma yöntemi ile yedek listeden yukarıda belirtilen adresde kayıt yapılacaktır.(bu yöntemle öğrenci alınması durumda detaylı bilgi ilan edilecektir)

 Ön kayıt işlemi üniversite bilgi sisteminden yapılması gerekmektedir. Üniversite bilgi sistemine giriş için gerekli olan öğrenci numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/okulno/default.aspx bağlantı adresinden T.C. Kimlik numaranızı yazarak temin ediniz.

 ÖN KAYIT

Ön kayıt için  https://ubis.karatekin.edu.tr/  bağlantı adresinden bilgi sistemi giriş sayfasını açınız. Kullanıcı adı alanına okul numaranızı şifre alanına T.C. Kimlik numaranızı yazarak bilgi sistemine giriş yapınız. “Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formu”nu doldurarak "KAYDET"e basınız. Kayıt işleminden sonra yeni açılan sayfadaki “2013–2014 Öğretim Yılı Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formu”nu da doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sonra "Öğrenci Bilgi Formu”nun çıktısını alınız. Bu forma güncel fotoğrafınızı yapıştırıp imzalayınız ve kesin kayıt için gerekli belgeler ile birlikte getiriniz.

 Kayıt için gerekli belgeler. 

 1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

 2. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

 3. Öğrenci Bilgi Formu (Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra alınan form)

 Eksik Evrakla Kayıt Yapılmayacaktır.Güzel Sanatlar Fakültesine 2013-2014 Öğretim Yılı İçin Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır-25.7.2013

2013 - Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Sınav Kılavuzu.

Özel Yetenek Sınav Başvurusu İçin Tıklayınız.

Bölüm Kontenjanları

Resim Bölümü: 16

Grafik Tasarımı Bölümü: 16

Seramik Bölümü:15

Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı: 15

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

19 - 29 Ağustos 2013

Özel Yetenek Sınav Başvurusu İçin Tıklayınız.

04 - 05 Eylül 2013

Özel Yetenek Sınavı

06 Eylül 2013

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Açıklanması (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları + internet)

10 Eylül 2013

ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ASIL LİSTE kesin kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)

13 Eylül 2013

ÖZEL YETENEK INAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin YEDEK LİSTE kesin kayıtlarıEk Sınav-12.9.2012

Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrenciler ile genel akademik başarı not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilerimize 24 – 25 Eylül 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.


2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Sınavlar.-5.6.2012 0

Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 14–15 Haziran 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.

 

 


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Duyurusu-5.1.2012 0

           Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 23–24 Ocak 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

           Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

           Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.


Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 1.80 altında kaldığı için üst yarıyıldan ders seçemeyen öğrenciler için Ek Sınav başvuruları.-24.8.2011

Genel Akademik Başarı Not Ortalaması 1.80 altında kaldığı için üst yarıyıldan ders seçemeyen öğrenciler için (en fazla üç dersten) Ek Sınavlar 12-14 EYLÜL 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 06-07 EYLÜL 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya faks ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Faks Numarası: (0376) 213 48 49 

 

Dilekçe Örneği;


2011-2012 eğitim öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültemize özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır.-20.7.2011

 2011 - Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Sınav Kılavuzu.

Bölüm Kontenjanları

Resim Bölümü :16

Grafik Tasarım Bölümü: 16

Seramik Bölümü:15

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

01 – 05 Ağustos 2011: Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar 

08 Ağustos 2011: Özel Yetenek Sınavı  

12 Ağustos 2011: Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Açıklanması (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları  + internet)

15 Ağustos 2011: ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ASIL LİSTE KESİN kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.) 

17 Ağustos 2011: ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin YEDEK kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi.


Mezuniyet Aşamasına Gelen Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvuruları.-13.6.2011

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerine devam şartını sağlayarak son yarıyıla (mezuniyet aşamasına) gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olduğundan dolayı mezun olamayan öğrenciler için Ek Sınavlar 20–22 Haziran 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.

Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 14–16 Haziran 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya faks ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Faks Numarası: (0376) 213 48 49

Dilekçe Örneği;

 


Ek Sınav Haklarını Kullanan Öğrencilerimizin Dikkatine.-17.5.2011

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6111 Sayılı Kanun’un 171. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 44. maddesi değiştirilmiş olup yasal öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere tanınan ek sınavlar kaldırılmıştır.

Ek sınavlar kaldırıldığından, başarısız olunan ve bahar yarıyılında açılan derslerden yılsonu (Final) sınavına girmek isteyen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek  30 Mayıs 2011 tarihinden önce Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.


Ek Sınav Duyurusu ve Dilekçe Örnekleri.-10.5.2011

Ek Sınavlar 07-09 Şubat 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.
 
Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 31 Ocak - 2 Şubat 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapacaktır.
 
  
  • Yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan son yarıyıla gelmiş ve programında bulunan derslere devam şartını sağlayarak başarısız olduğu derslerden ek sınava girecek öğrenciler için Dilekçe Örneği;   

 

  • Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için Dilekçe Örneği;