Dilekçe Örneği İle İlgili Duyurular

Ek Sınav Duyurusu ve Dilekçe Örnekleri.-10.5.2011

Ek Sınavlar 07-09 Şubat 2011 tarihlerinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun belirleyeceği gün, yer ve saatte yapılacaktır.
 
Ek sınava girmek isteyen öğrenciler 31 Ocak - 2 Şubat 2011 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuru yapacaktır.
 
  
  • Yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan son yarıyıla gelmiş ve programında bulunan derslere devam şartını sağlayarak başarısız olduğu derslerden ek sınava girecek öğrenciler için Dilekçe Örneği;   

 

  • Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için Dilekçe Örneği;