Bütünleme Sınavı İle İlgili Duyurular

Bütünleme Sınavı Esasları.-19.7.2012

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2012 tarihli ve 5854 sayılı yazısı ile Üniversitemize bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında alınan kararı gereğince, 2011–2012 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılları için yapılacak olan bütünleme sınavları ile ilgili aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.  

           - Öğrenciler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde yarıyıl sonu (Final) sınavları sonucunda başarısız olduğu veya başarı notlarını yükseltmek istediği derslerden bütünleme sınav hakkından yararlanabilecektir.

           - 2011–2012 öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde kayıt yaptırmadığı derslerden ve devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu (Final) sınavına girme hakkı bulunmadığı derslerden bütünleme sınav hakkından yararlanamayacaktır.  

           - Bütünleme sınavında alınan notların değerlendirilmesinde yarıyıl sonu (Final) sınavında geçerli olan başarı kuralları uygulanacaktır. Bütünleme sınavlarının mazereti olmayacaktır. 

           - 2011–2012 eğitim-öğretim yılı bütünleme sınavları 03–14 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

           - Bütünleme sınav sonuçları 03–16 Eylül 2012 tarihleri arasında UBİS sistemine girilerek ilan edilecektir.

           - Ayrıntılı sınav takvimi ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir.

 NOT: Başarısız olduğu veya başarı notlarını yükseltmek istediği derslerden bütünleme sınavına giren öğrencilerin en son aldıkları notlar geçerlidir. Not iptali yapılamaz.


Bütünleme sınavı.-2.7.2012 0

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli kararı gereğince Üniversitemizde bütünleme sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile ilgili bilgi daha sonra yayınlanacaktır.