2013 Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İle İlgili Duyurular

2013 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu.-8.5.2013 0

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2013-YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU


English

 

 

Başvuru Adresi                                            : http://yos.karatekin.edu.tr

Başvuru Tarihleri                                        : 09 – 31 Mayıs 2013

Sınav Tarihi ve Saati                                   : 30 Haziran 2013 Saat:10.00 (Türkiye saati)

Sınav Sonuçlarının İlanı                              : 01 Temmuz 2013

Tercihlerin Alınması                                    : 01 - 05 Temmuz 2013

Yerleştirme Sonuçların Açıklanması           : 12 Temmuz 2013

Kesin Kayıt                                                  : 16-19 Eylül 2013

 

Sınav Ücreti: 100,00 TL.

Halk Bankası Çankırı Şubesi IBAN TR420001200964600006000130

 

2013 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları.

 

A - BAŞVURU KOŞULLARI

Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilecektir.

Adaylardan;

 1.  TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. 2.1 maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Çankırı Online Yabancı Öğrenci Sınavı (ÇOYÖS) başvurusunda adayın beyanı dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek, başvuruda bulunup sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

 

B -  BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvuran adaylar 09 - 31 Mayıs 2013 tarihleri arasında http://yos.karatekin.edu.tr internet adresinden kimlik bilgilerini girerek sınav başvurusunda bulunacaklardır. Bu süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Ön Kayıt Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.
 3. ÇOYÖS sınavı için kullanıcı adı ve parola gönderileceğinden adayın geçerli bir e-posta adresine sahip olması gereklidir.
 4. Sınav ücreti 100,00 TL. Halk Bankası Çankırı Şubesi nezdinde bulunan TR420001200964600006000130 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. Havale ve diğer giderler bu miktarın dışındadır. 

C - SINAV

 1. ÇOYÖS sınavı 30 Haziran 2013 tarihinde Türkiye saati ile Saat:10.00 da online yapılacaktır.
 2. Sınava katılım adayın e-posta adresine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile http://yos.karatekin.edu.tr web adresinden yapılacaktır.
 3. Sınav, 30 soruluk Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşmaktadır. 
 4. Sorular çoktan seçmeli ve her soru için beş farklı cevap seçeneği verilmiş olup bunlardan yalnızca biri, sorunun doğru cevabıdır.
 5. Sınavın süresi 45 dakikadır.
 6. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her sorunun başarı puanına etkisi farklılık göstermektedir. Başarı puanları virgülden sonra üç basamak şeklinde yürütülür.
 7. Sınav sonuçları, sınava girilen yıl yapılacak tercihler için geçerlidir.
 8. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacak olup yanlış doğruyu götürmeyecektir.

  

Ç – TERCİHLERİN ALINMASI

           Online Yabancı Öğrenci Sınavından (ÇOYÖS)  40 ve üzeri puan alan adaylar tercihlerini 01-05 Temmuz 2013 tarihleri arasında e-posta adreslerine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile http://yos.karatekin.edu.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar en fazla 15(onbeş) tercihte bulunabilecektir.

 

D - YERLEŞTİRME

 1. Adayların başarı puanları azalan sıralamaya göre sıralanıp, program kontenjanı dikkate alınarak Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yerleştirilir.
 2. Aday özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleştirilmesi halinde özel yetenek sınavından da başarılı olma şartı aranır.
 3. Eğitim dili Türkçe olan programa yerleşen öğrencilere 24 Eylül 2013 tarihinde Türkçe yeterlilik sınavı yapılacaktır. Bu sınavdan başarısız olan öğrencilere hazırlık eğitimi verilecektir.

 

E -  KESİN KAYIT

        Kesin kayıtlar 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında şahsen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler.

 1. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
 2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,
 3. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,
 4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
 5. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 7. Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.

 

İletişim:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 18200 ÇANKIRI


   
Tel: 0376 2127678 (PBX)

Fax: 0376 2134849

Eposta: oidb@karatekin.edu.tr