2012-2013 İle İlgili Duyurular

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Akademik Takvimi.-30.4.2013

YAZ DÖNEMİ
01 - 05 Temmuz 2013 Kayıt
08 Temmuz – 29 Ağustos 2013 Yaz Okulu
02 - 04 Eylül 2013 Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavları
02 - 06 Eylül 2014 Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavları Not Girişleri


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Sonuçları.-4.2.2013 0

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş hakkı kazan adayların kayıtları 04 – 07 Şubat 2013 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar...

 

 


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Kontenjanları.-7.1.2013 0

2012-2013 Eğitim-Öğretm Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokuları (1. sınıf  2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Başvuru Tarihi: 28 - 30 Ocak 2013

Sonuç İlan Tarihi: 04 Şubat 2013

Kesin Kayıt Tarihi: 04 - 07 Şubat 2013

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 

*Başvurular İlgili Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Yurtdışından Başvuru Yapacakların Dikkatine

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.

 


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2012–2013 burs veya öğrenim kredisi duyurusu.-28.11.2012


2012-2013 Öğretim Yılı Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yerleştirme Sonuçları.-14.8.2012

2012- Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Başvuru Değerlendirme Sonucu

Kesin Kayıt Tarihleri            : 17-19 Eylül 2012

Kesin kayıtlar şahsen Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler.

  1. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,
  2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,
  3. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,
  4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,
  5. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
  6. Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

 * Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.

Türkiye`de Yüksek Öğretim Kurumlarımın her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş, vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirme.


Güzel Sanatlar Fakültesine 2012-2013 Öğretim Yılı İçin Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır.-13.8.2012

2012 - Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Sınav Kılavuzu.

Bölüm Kontenjanları

Resim Bölümü :16

Grafik Tasarım Bölümü: 16

Seramik Bölümü:15

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

27–31 Ağustos 2012: Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar 

04 Eylül 2012: Özel Yetenek Sınavı  

07 Eylül 2012: Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Açıklanması (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı panoları  + internet)

10 Eylül 2012: ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ASIL LİSTE KESİN kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.) 

19 Eylül 2012: ÖZEL YETENEK SINAVI ile üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin YEDEK kayıtları (Sınavlarla ilgili yapılacak düzenlemelere göre kayıt tarihleri değiştirilebilir.)

Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi.

 


2012-2013 Eğitim-Öğretm Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları. -3.7.2012 0

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulları Yatay Geçiş Kontenjanları.

Yurtdışın Kontenjanlarına Başvuru Yapacakların Dikkatine. 

 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 Başvuru Tarihi

 

 Sonuç İlan Tarihi

 Kesin Kayıt Tarihi

 Başlangıç  

   Bitiş 

 Başlangıç 

 Bitiş

03.09.2012

07.09.2012

14.09.2012

 17.09.2012

 19.09.2012

 *Başvurular ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi ( Fakülteler / Yüksekokullar )

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı) 

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.  

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.