2011-2012 İle İlgili Duyurular

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Sınavlar.-5.6.2012 0

Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 14–15 Haziran 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.

 

 


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri.-30.1.2012

Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri: 30 Ocak-02 Şubat 2012 (HALK BANKASI Şubelerinden ve Halk Bankası İnternet Şubesinden Öğrenci Numarası İle Yatırılacaktır)

Ders Kayıtları: 30 Ocak-03 Şubat 2012 (Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için)

Danışman Onayı: 01-03 Şubat 2012

Derslerin Başlaması: 06 Şubat 2012

Ders Ekleme Bırakma İlgili Kurul Kararı Doğrultusunda Mazeret Kayıtları: 13-17 Şubat 2012(Danışmanlar Gözetiminde Yapılacaktır)

NOT: Belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.


2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları-30.1.2012


2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Kontenjanları. -11.1.2012

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokuları (1. sınıf  2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 

*Başvurular 23-24 Ocak 2012 tarihlerinde Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Yatay Geçiş Sonuçlarının Açıklanması: 30 Ocak 2012

Yatay Geçiş Kayıtları: 31 Ocak - 02 Şubat 2012

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.

 


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Duyurusu-5.1.2012 0

           Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 23–24 Ocak 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

           Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

           Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.


Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011–2012 öğretim yılı Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi Başvuru Sonuçları duyurusu.-12.12.2011


2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları.-26.8.2011