2011 İle İlgili Duyurular

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ek Sınavlar.-5.6.2012 0

Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 14–15 Haziran 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.

 

 


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme işlemleri.-30.1.2012

Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri: 30 Ocak-02 Şubat 2012 (HALK BANKASI Şubelerinden ve Halk Bankası İnternet Şubesinden Öğrenci Numarası İle Yatırılacaktır)

Ders Kayıtları: 30 Ocak-03 Şubat 2012 (Öğrenci katkı paylarını yatıran öğrenciler için)

Danışman Onayı: 01-03 Şubat 2012

Derslerin Başlaması: 06 Şubat 2012

Ders Ekleme Bırakma İlgili Kurul Kararı Doğrultusunda Mazeret Kayıtları: 13-17 Şubat 2012(Danışmanlar Gözetiminde Yapılacaktır)

NOT: Belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenciler derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz.


2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları-30.1.2012


2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Kontenjanları. -11.1.2012

2011-2012 Eğitim-Öğretm Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokuları (1. sınıf  2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 

*Başvurular 23-24 Ocak 2012 tarihlerinde Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Yatay Geçiş Sonuçlarının Açıklanması: 30 Ocak 2012

Yatay Geçiş Kayıtları: 31 Ocak - 02 Şubat 2012

2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.

 


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Sınav Duyurusu-5.1.2012 0

           Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 (üç) dersten başarısız olan ve bu derslerin devam şartını sağlayan öğrencilerimize 23–24 Ocak 2012 tarihlerinde ek sınav yapılacaktır.

           Ek Sınavın yapılacağı yer ve saat ile ilgili bilgiler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunca ilan edilecektir.

           Ek sınav için ön başvuru alınmayacaktır.


Kredi ve Yurtlar Kurumu 2011–2012 öğretim yılı Burs, Öğrenim Ve Katkı Kredisi Başvuru Sonuçları duyurusu.-12.12.2011


Üniversitemize 2011- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından Başarısızlık Nedeniyle Kaydı Silinen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri.-2.11.2011

KAYIT TARİHLERİ: 1-4 Kasım 2011   

KAYIT YERİ: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI   

KAYIT BELGELERİNİZ 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

4.  Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belge.

Not: Katkı payı/öğrenim ücretleri ödemeleri Halk Bankası şubelerinden okul numarası ile yatırılacaktır.

  tör            m SAVAŞSevgili öğrenciler,

Kesin kayıt için gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra kaydınızı internet üzerinden gerçekleştirip kayıt tarihinizde Üniversitemizin kayıt bürosuna başvurarak kesin kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıtlar ile ilgili bilgilere www.karatekin.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT

Sisteme giriş için gerekli olan Öğrenci Numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/2010okulno/Default.aspx  web adresinden T.C. Kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz. https://ubis.karatekin.edu.tr/ adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız (Sistem girişi için gerekli olan; Kullanıcı Adı: Okul Numaranız Şifreniz ise : T.C. Kimlik numaranız dır.) ve Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formunu doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sora ekrana gelen Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formunu da doldurduktan sonra kaydediniz.

Kesin kayda gelmeden önce mutlaka “INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT” bilgilerini doldurmanız gerekmektedir.


2011 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Kayıt Yaptıracak öğrencilerin Dikkatine.-17.10.2011

KAYIT TARİHLERİ: 18-20 Ekim 2011

KAYIT YERİ: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI

KAYIT BELGELERİNİZ

1.  Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Önlisans Diploması veya yeni tarihli ve resimli mezuniyet belgesi,

2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı,

3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Transkript (not dökümü) ve ders içeriklerini gösterir belge,

4.  12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

5.  Öğrenci Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığını gösteren makbuz,

   tör            m SAVAŞSevgili öğrenciler,

Kesin kayıt için gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra kaydınızı internet üzerinden gerçekleştirip kayıt tarihinizde Üniversitemizin kayıt bürosuna başvurarak kesin kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıtlar ile ilgili bilgilere www.karatekin.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT

Sisteme giriş için gerekli olan Öğrenci Numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/2010okulno/ Default.aspx  web adresinden T.C. Kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz.

https://ubis.karatekin.edu.tr/ adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız (Sistem girişi için gerekli olan; Kullanıcı Adı: Okul Numaranız Şifreniz ise : T.C. Kimlik numaranız dır.) ve Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formunu doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sora ekrana gelen Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formunu da doldurduktan sonra kaydediniz.

Kesin kayda gelmeden önce mutlaka “INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT” bilgilerini doldurmanız gerekmektedir.


2011 OSYS Ek Yerleştirme ile Üniversitemize Kayıt Yaptıracak öğrencilerin Dikkatine. -10.10.2011

KAYIT TARİHLERİ:

11 - 14 Eylül 2011

KAYIT BELGELERİNİZ

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. Aday 0,15 kat sayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

4Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belge.

Not: Katkı payı/öğrenim ücretleri ödemeleri Halk Bankası şubelerinden okul numarası ile yatırılacaktır.

  tör            m SAVAŞSevgili öğrenciler,

Kesin kayıt için gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra kaydınızı internet üzerinden gerçekleştirip kayıt tarihinizde Üniversitemizin kayıt bürosuna başvurarak kesin kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Kayıtlar ile ilgili bilgilere www.karatekin.edu.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

 INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT

Sisteme giriş için gerekli olan Öğrenci Numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/2010okulno/Default.aspx  web adresinden T.C. Kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz. https://ubis.karatekin.edu.tr/ adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız (Sistem girişi için gerekli olan; Kullanıcı Adı: Okul Numaranız Şifreniz ise : T.C. Kimlik numaranız dır.) ve Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formunu doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sora ekrana gelen Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formunu da doldurduktan sonra kaydediniz.

Kesin kayda gelmeden önce mutlaka “INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT” bilgilerini doldurmanız gerekmektedir.


Yükseköğretim Genel Kurulunun 25 Ağustos 2011 Tarihli Toplantısında alınan Pedagojik Formasyon Sertifika Programına İlişkin kararı.-15.9.2011

 

25 Ağustos 2011 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına başvuru yapabilecek öğrencilerde aranan 2,5 not ortalaması konusu görüşülmüş olup, Yükseköğretim Genel Kurulunun 21 Ocak 2010 tarihli toplantısında alınan kararın 3. maddesindeki öğrencilerin ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olmasına ilişkin şartın 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden aranması, bu tarihten önce yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden aranmaması uygun görülmüştür.
Ayrıca, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılmasına izin verilen üniversitelerin listesi ve kontenjanları Eylül ayı sonunda Web sayfamızda yayınlanacaktır.

 


2011 Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitemize Kayıt Yaptıracak öğrencilerin Dikkatine. -9.9.2011 0

KAYIT TARİHİ: 12-15 Eylül 2011  

KAYIT YERİ:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI

KAYIT BELGELERİNİZ:

1.  Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Önlisans Diploması veya yeni tarihli ve resimli mezuniyet belgesi,

2. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı,

3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu Transkript (not dökümü) ve ders içeriklerini gösterir belge,

4.  12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

5.  Öğrenci Katkı Payı birinci taksitinin yatırıldığını gösteren makbuz,(12-15 Eylül 2011 tarihleri arasında halk bankası şubelerinden öğrenci numarası ile yarırılabilecektir)

INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT

Sisteme giriş için gerekli olan Öğrenci Numaranızı http://oidb.karatekin.edu.tr/2010okulno/Default.aspx  web adresinden T.C. Kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz.

Sistem girişi için gerekli olan; 

Kullanıcı Adı   : Okul Numaranız 

Şifre             : T.C. Kimlik numaranız dır.

https://ubis.karatekin.edu.tr/ adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapınız ve Öğrenci Sosyal Durum Belirleme Formunu doldurarak kaydediniz. Kayıt işleminden sora ekrana gelen Yeni Öğrenci Kaydı Kayıt Formunu da doldurduktan sonra kaydediniz.


2011 OSYS ile Üniversitemize Kayıt Yaptıracak öğrencilerin katkıpayı/öğrenim ücretleri.-6.9.2011 0


2011 OSYS ile Üniversitemize Kayıt hakkı kazanan ve liselerindenortaöğretim kurumları sorumluluk sınavları sonucunda mezun olacak öğrencilerin dikkatine.-6.9.2011 0


2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları.-26.8.2011


2011 OSYS ile Üniversitemize Kayıt Yaptıracak öğrencilerin Dikkatine. -22.8.2011

2011-ÖSYS yükseköğretim kurumuna yerleşen ve katkı kredisi almak üzere müracaat eden öğrenci bilgilerini Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu 02 Eylül 2011 Tarihinde yayınlayacağını açıklamıştır. 

Bu nedenle normal öğretin programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin katkı payı ödemeleri 02 Eylül 2011 tarihinden itibaren, İkinci öğretin programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin katkı payı ödemeleri ise 23.08 2011 tarihinden itibaren Halk Bankası şubelerinden öğrenci numarası ile yapılabilecektir.  

Not: Katkı payı/öğrenim ücretleri ödemeleri Halk Bankası internet şubesi üzerinden okul numarası girilerek yapılabilecektir.

2011-OSYS Yerleşen öğrenciler için kayıt rehberi.

Kayıt Adresi Krokisi.

Universitemize 2011-OSYS ile Yerleşen öğrencilerin adreslerine öğreci dosyaları 22.08.2011 tarihinde gönderilmiştir.

INTERNET ÜZERİNDEN KAYIT

Sisteme giriş için gerekli olan Öğrenci Numaranızı

http://oidb.karatekin.edu.tr/2010okulno/Default.aspx 

web adresinden T.C. Kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz.

Sistem girişi için gerekli olan; 

Kullanıcı Adı      : Okul Numaranız 

Şifre               : T.C. Kimlik numaranız dır.


Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine 14 Eylül 2011Çarşamba günü saat:14.00`da yedek listeden isim okuma yöntemi ile öğrenci kaydı yapılacaktır. -17.8.2011

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine 14 Eylül 2011Çarşamba günü saat:14.00`da yedek listeden isim okuma yöntemi ile öğrenci kaydı yapılacaktır.

Boş kontenjanlara ilişkin tablo 09 Eylül 2011 tarihinde yayınlanacaktır.


2011 - Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine Yedek Listeden Öğrenci Kaydı Yapılacaktır-15.8.2011

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine 17 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat:17.00`a kadar yedek listeden öğrenci kayıt yapılacaktır.

BÖLÜM ADI

KONTENJAN

KAZANANLAR

(Asil Liste)

KESİN KAYIT

YAPTIRAN

 

BOŞ KONTENJAN

Resim Bölümü

16

16

11

5

Grafik Tasarımı Bölümü

16

16

08

8

Seramik Bölümü

15

15

08

7

Grafik Tasarımı YEDEK Liste

Resim YEDEK Liste

Seramik YEDEK Liste 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

3.  Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belge.

Kesin Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Eksik Evrakla Kayıt Yapılmayacaktır. 


2011- Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Sonuçları.-11.8.2011

Grafik Tasarımı ASIL Liste YEDEK Liste

     Resim ASIL Liste YEDEK Liste

     Seramik ASIL Liste YEDEK Liste 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler 15 Ağustos 2011 tarihinde saat:17.00’a Kadar Kesin Kayıtlarını Yaptırmak Zorundadır. Belirtilen Gün İçerisinde Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler Kayıt Haklarından Vazgeçmiş Sayılırlar.

Kontenjanlar Dolmadığı Taktirde 17 Ağustos 2011 tarihinde Yedek Listeden Kayıtlar yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2. 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

3.  Katkı Payının ödenmesi ile ilgili belge.

Kesin Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Eksik Evrakla Kayıt Yapılmayacaktır.


2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu ve Kesin Kayıt İşlemleri.-5.8.2011 0

2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu Değerlendirme Sonucu.

Kesin Kayıt Tarihi: 12-16 Eylül 2011

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

1.Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,

2.Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,

3.Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,

4.Sınav sonuç belgesinin aslı,

5.Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,

6.Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,

7.Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

8.Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, (miktar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenir.)

9.Adayın maddi imkânlarının, ülkemizde Yükseköğretimlerini sürdürmeye uygun olduğunu gösteren mali durum belgesi,

10.Kesin kayıt yaptıran öğrenciler, bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını her öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır. *

* Kayıt hakkı kazanan ve kendi imkanlarıyla eğitim alacak olan öğrenciler, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 34.mad.) gereğince genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmak zorundadır.


 Kesin Kayıt Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

                               Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI

                               0376 2123448

 


2011 - Yurt Dışından Öğrenci Kabulu.-1.7.2011 0

 
2011 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları.

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar:

1.      T.C. uyruklu olanların

2.      K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3.      Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların,

4.      Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

5.      Çift uyruklu iken T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

6.      Çift uyruklu iken K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

7.      T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

8.      Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların, başvuruları kabul edilmez.

9.      Üniversite Senatosunca belirlenen sınav türleri dışında ve asgari puanların altında kalan puanlarla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

 

Üniversite Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türleri ve minimum puanlar için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1.  Başvuru (Online form için tıklayınız).

2.  Lise diplomasının Türkçe çevirisinin fotokopisi. (Liseden mezun olup henüz Lise Diplomasını almayan adaylar Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı, mezun durumunda bulunan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi belge)

3.      Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerinin fotokopisi. Transkript Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş kopyası da transkripte ek olarak verilecektir.

4.      Sınav sonuç belgesi fotokopisi, (Üniversite senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav türlerinden herhangi birisi)

5.      Pasaportu olan öğrenciler, pasaportun resimli sayfasının fotokopisi,

6.      2 Adet Fotoğraf  (4.5 X 6 boyutlarında son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde)

Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verdiği tüm belgelerin orijinallerini kesin kayıt döneminde vermek zorundadır.

Başvuru Belgelerinin Teslimi:

Başvuru formu internet üzerimden doldurulup kaydedildikten sonra çıktı alınıp diğer başvuru belgeleri ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’ne (Rektörlük Ek Hizmet Binası İsmail Hakkı Karadayı Cad. No:10 ÇANKIRI) posta, kargo veya şahsen  22 Temmuz 2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgelerin tam olup olmadığından adayın kendi sorumludur. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

Başvuru Tarihleri:

Başvurular                                    : 04 Temmuz – 22 Temmuz 2011

Başvuru Sonuçların İlanı           : 05 Ağustos 2011

İletişim:

0 376 2123448 - 4024/4018

Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi.

 

2011 Türkiye’deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu.2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları.-10.5.2011