Önlisans İle İlgili Duyurular

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Önlisans ve Lisans Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi-7.9.2013 0

2013-2014 Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Önlisans ve Lisans Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

 Bitiş

Başlangıç

 Bitiş

02.09.2013

06.09.2013

13.09.2013

16.09.2013

19.09.2013

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.

1. Başvuru Dilekçesi.

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

*Başvurular İlgili Akademik Birimlere yapılacaktır.

Yurtdışından Başvuru Yapacakların Dikkatine

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.-17.6.2013

MADDE 1  11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladıkları halde yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen veya DC ve daha düşük not alan öğrenciler için yarıyıl/yıl sonu sınavını takiben yapılan sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu notu yerine geçer. Öğrenci devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu derslerden bütünleme sınavına giremez. Seminer, staj, uygulama, klinik, atölye, laboratuvar çalışması ve diğer inceleme, gezi, ödev, bireysel çalışma, sınava hazırlanma, alan ve kütüphane çalışmaları, mezuniyet tezi, proje ve benzeri etkinliklerden bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı, ilgili bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18  (1) Öğrenciler FD ve FF notu aldıkları dersler dışındaki derslerden başarılı sayılır.”

MADDE 3  Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür.


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Sonuçları.-4.2.2013 0

Sonuçlar İçin Tıklayınız.

Yatay Geçiş hakkı kazan adayların kayıtları 04 – 07 Şubat 2013 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır.

Belirtilen gün içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar...

 

 


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokulları (önlisans) Yatay Geçiş Kontenjanları.-7.1.2013 0

2012-2013 Eğitim-Öğretm Yılı Bahar Yarıyılı Meslek Yüksekokuları (1. sınıf  2. yarıyıl) Yatay Geçiş Kontenjanları.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi.

Başvuru Tarihi: 28 - 30 Ocak 2013

Sonuç İlan Tarihi: 04 Şubat 2013

Kesin Kayıt Tarihi: 04 - 07 Şubat 2013

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler. 

1. Başvuru Dilekçesi 

2. Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)

3. Öğrenci Belgesi (Aslı)

4. Ders İçerikleri (onaylı örneği)

5. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge. (Aslı)

6. ÖSYS Sonuç Belgesi.

7. İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge. 

*Başvurular İlgili Meslek Yüksekokullarına yapılacaktır.

Yurtdışından Başvuru Yapacakların Dikkatine

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge.

 


Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 11.09.2012 tarih ve 28408 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.-11.9.2012