2017-YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU - 17.04.2017

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2017-YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KILAVUZU

 

Başvuru Adresi                                  : http://yos.karatekin.edu.tr

Başvuru Tarihleri                               : 08 - 26 Mayıs 2017

Sınav Tarihi                                       : 08 Haziran 2017 (Sınav Tarihi ve Saati İlgili Değişiklik Olması Durumunda WEB Sayfamızda Duyurulacaktır.)

Sınav Sonuçlarının İlanı                     : 16 Haziran 2017

Tercihlerin Alınması                           : 19 - 20 Haziran 2017

Yerleştirme Sonuçların Açıklanması     : 23 Haziran 2017

Kesin Kayıt                                        : 24 - 25 Ağustos 2017

Türkçe Yeterlilik Sınavı                      : 08 Eylül 2017 (Saat 10.00)

 

2017 –Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları ve Koşullar

 

A- Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1. Yabancı uyruklu olanların,

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı`ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu`nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3.Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluları

4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine"

 b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede    tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5. KKTC uyruklu olup; KKTC`de ikamet eden ve KKTC`de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilecek,

b) Adaylardan

1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye`de veya KKTC`de tamamlayanların,

2. K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5. Türkiye`deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye`de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmeyecektir.

Çankırı Online Yabancı Öğrenci Sınavı (ÇOYÖS) başvurusunda adayın beyanı dikkate alınacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak sınava giren adayların aldığı not ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

 

B -  BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Adaylar 08 - 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında http://yos.karatekin.edu.trinternet adresinden sınav başvurusunda bulunacaklardır. Bu süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

2. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir.

3. Ön Kayıt Formuna girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.

5. ÇOYÖS sınavı için kullanıcı adı ve parola gönderileceğinden adayın geçerli bir e-posta adresine ve sahip olması gereklidir.

5. Sınav ücreti 200 TL. dir. Sınav ücreti, başvuru tamamlandıktan sonra sisteme giriş yaparak kredi kartı ile veya Halk Bankası Çankırı Şubesi nezdinde bulunan TR420001200964600006000130 IBAN nolu hesaba ad-soyad belirtilerek yatırılabilecektir. Havale ve diğer giderler bu miktarın dışındadır. 

 

C - SINAV

1. ÇOYÖS 08 Haziran 2017 tarihinde yapılacaktır.

2. Başvuruda bulunan aday başvurusunu tamamladığı anda Sınav Sistemine giriş için gerekli olan “kullanıcı adı”, “parola”, “sınav oturumu ve saati” e-posta ile bildirilecektir.

3. Sınava Sistemine  http://yos.karatekin.edu.trweb adresinden erişilecektir.

4. Sınav, 30 soruluk Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşmaktadır. 

5. Sorular çoktan seçmeli ve her soru için beş farklı cevap seçeneği verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.

6. Sınavın süresi 45 dakikadır.

7. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup her sorunun başarı puanına etkisi farklılık göstermektedir. Başarı puanları virgülden sonra üç basamak şeklinde yürütülecektir.

8. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacak olup yanlış doğruyu götürmeyecektir.

9. Sınav sonuçları, sınava girilen yıl yapılacak tercihler için geçerlidir.

 

Ç – TERCİHLERİN ALINMASI

           Adaylar tercihlerini 19 - 20 Haziran 2017 tarihleri arasında e-posta adreslerine gönderilen kullanıcı adı ve parola ile http://yos.karatekin.edu.tr adresinden yapacaklardır. Adaylar en fazla 20 (yirmi) tercihte bulunabilecektir.

 

D – YERLEŞTİRME

1. Adayların ÇOYÖS puanı, tercihleri ve programların kontenjanları göz önünde tutularak Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılacaktır. Adayların ÇOYÖS puanlarının eşit olması halinde yerleştirmede öncelik doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana tanınır. Yerleştirme sonuçları web sayfasından ilan edilir.

2. Yanlış tercihten doğacak sonuçların bütün sorumluluk adaya aittir.

3. Üniversite kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir.

4. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen aday ilgili akademik birimin yapacağı özel yetenek sınavına da girmek zorundadır.

 

E -  KESİN KAYIT

        Kesin kayıtlar 24 - 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Caddesi No:10 ÇANKIRI adresinde yapılacaktır. Kesin kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

 

 F - KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1. Lise diplomasının aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe çevirisi,

2. Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren “Denklik Belgesi” aslı,

3. Not Durumu belgesinin (Transkript) aslı ve Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış Türkçe Çevirisi,

4. Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi,

5. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

6. Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.

 

İletişim:
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Rektörlük Ek Hizmet Binası Yeni Mahalle İsmail Hakkı Karadayı Bulvarı No:10 18200 ÇANKIRI

Tel: 0376 2127678 (PBX) 4006

Fax: 0376 2134849

Eposta: yos@karatekin.edu.tr

 

 Duyuru Tarihi: 17.04.2017

Etiketler :

Etiketler

BursÖğrenim KredisiKatkı Kredisiİlişik Kesme2010 ÖsymYatay GeçişBahar Yarıyılı Kayıt YenilemeYatay GeçişKontenjanEk SınavDilekçe ÖrneğiKayıt RehberiBursÖğrenim KredisiKatkı KredisiYatay GeçişiKontenjanTürk Eğitim Vakfı BursuGüzel SanatlarÖzel Yetenek Sınavı2010 DGS Ek Yerleştirme2011 Yurt Dışından Öğrenci KabulüKesin Kayıt İşlemleri2010 Ösys Ek Yerleştirmeİlişik KesmeAfdan Yararlanma2011Güzel SanatlarResimGrafik TasarımSeramikYedek Liste2011Güzel SanatlarResimGrafik TasarımSeramikYedek Liste2011-2012Güz YarıyılıYatay Geçiş2011ÖSYSKatkı PayıÖğrenim Ücreti2011DGS2011Peragojik FormasyonSertifikaİletişim Numarası2011ÖSYSEk Yerleştirme2011DGSEk YerleştirmeKYK2013-2014BursÖğrenimYurt2011Zorunlu Yabancı DilKYK2011-2012BursÖğrenimYurtKYKTahsisSağlıkTedaviGenel Sağlık Sigortası2011-2012Ek Sınav2011-2012Meslek YüksekokuluYatay Geçiş2011-2012Kayıt Yenileme2011-2012Yatay GeçişYÖKTürkiye Bursları2011-2012Ek SınavlarKYK2012-2013BursÖğrenimYurtBütünleme Sınavı2012-2013 Yatay GeçişKontenjan2012Yurt Dışından Öğrenci KabulüBütünleme SınavıÖğrenci Affı2012-2013Özel Yetenek2012-2013Yurt Dışından Öğrenci Kabulü2012Özel YetenekGüzel SanatlarLisansÖnlisansYönetmelik2012DGSKayıt İşlemleriKYK2013-2014BursÖğrenimYurtİlk Kayıt2012Güzel SanatlarResimGrafik TasarımYedek Liste2012ÖSYSEk Yerleştirme2012DGSEk YerleştirmeKYKBursÖğrenim2012-2013KYKBursÖğrenimTaahüt Senedi2012-2013ÖnlisansYatay Geçiş2012-2013ÖnlisansYatay GeçişYaz Dönemi Öğretim Yönetmeliği2012-2013Akademik Takvim2013Yaz OkuluLisansÖnlisansYönetmelikÖğrencilere DuyuruKYK2013-2014BursÖğrenimYurtMüracat2010DGS2010-2011Yatay Geçiş2011Yaz Okulu2011 ÖSYSÖğrencilere DuyuruKatkı PayıÖğrenim ÜcretleriKontenjanlarGüzel SanatlarSeramikGrafik TasarımResimEk Sınav HakkıMezuniyetEk Sınav2011Yurt Dışından Öğrenci Kabulü2011Güzel SanatlarÖzel YetenekEk SınavNot Ortalaması2011 ÖSYSKYKÖzel YetenekDikey GeçişYurtBursÖğrenimKatkı KredisiYaz OkuluNükleer MühendislikRusya2012 ÖSYSEk SınavKYKEk YerleştirmeBursÖğrenimKatkı KredisiYatay Geçiş2013 Yurt Dışından Öğrenci Kabulü2013 Online SınavYabancı ÖğrenciYerleştirme SonucuÇOYÖS2013-2014Güz YarılyılıÖnlisansLisansYatay GeçişKontenjanBaşvuruDeğerlendirme2013-2014Özel Yetenek SınavıGüzel Sanatlar Fakültesi2013-ÖSYSAday ÖğrencilerKayıt İşlemleri2013-2014Özel Yetenek BaşvurularıGüzel Sanatlar Fakültesi2013DGSÖğrenci KayıtKayıt için gerekli belgeler2013-2014Özel Yetenek Sınav SonuçlarıGüzel Sanatlar Fakültesi2013-2014Yedek Liste